Verantwoordelijkheid nemen

Als maatschappelijk bedrijf werkt Enexis Groep aan het verduurzamen van de energievoorziening en hebben we ons gecommitteerd aan de doelen uit het Klimaatakkoord. Daarnaast nemen we onze verantwoordelijkheid in de verduurzaming van onze bedrijfsvoering. Met ons dagelijkse werk en onze MVO-ambities en -resultaten dragen we bij aan de wereldwijde duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties: de Sustainable Development Goals (SDG’s).

Niet op alle terreinen kunnen wij als netwerkbedrijf het verschil maken. Daarom kiezen we er bewust voor om ons te richten op de SDG’s die passen bij onze rol als netbeheerder om daarmee een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij. Twee SDG’s sluiten naadloos aan op onze kernactiviteiten. Die zijn verweven met onze missie, visie en strategieDaarnaast, leveren we een bijdrage aan nog eens vier SDG’s vanuit onze bedrijfsvoering. Voor de overige SDG's hanteren we een no-harm principe.

MVO Beleid

De Raad van Bestuur van Enexis Groep voelt zich verantwoordelijk voor de duurzame impact die wij als organisatie met onze mensen kunnen maken. Ons beleid voor maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt ingevuld door goed ondernemerschap en goed werkgeverschap.

Op hoofdlijnen is onze MVO ambitie:

  • Veilig werken
  • Elkaar versterken
  • Duurzame impact maken

Indirecte bijdrage aan overige SDG's

Aan de overige SDG's leveren wij indirect een bijdrage.

Samenwerken aan duurzame ontwikkeling

Samenwerking, zowel intern als extern, is cruciaal om deze SDG doelen te bereiken. Zo zijn we koploper bij MVO Nederland, werken we samen met andere partijen in de sector samen aan duurzame infrastructuur in de coalitie Groene Netten en onderschrijven we op Europees niveau het ‘Sustainable Grid Charter’.  Wij voelen ons gesteund door de duizenden bedrijven die – net als wij – willen werken aan een betere wereld en zich committeren aan de SDG’s. In onze maatschappelijke activiteiten kiezen we voor focus op thema’s die passen bij onze organisatie om daarmee een zo groot mogelijke maatschappelijke impact te realiseren.

Een duurzame investering

Voor investeerders is de mate van duurzaam handelen steeds vaker een belangrijke beslissingsfactor. Daarom hebben wij transparantie over onze duurzame inspanningen hoog in het vaandel staan. Daarmee laten we zien dat een investering in Enexis Groep een duurzame investering is.

Dit doen we door middel van de zogenaamde Environment, Social & Governance rating (ESG). De ESG-rating wordt onder meer bepaald door energieverbruik, klimaat, beschikbaarheid van grondstoffen, gezondheid, veiligheid en goed ondernemingsbestuur. De afgelopen jaren is onze ESG score beter geworden en we zijn trots op onze sterke positie in de sector.