Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Ons goede voorbeeld

Met ons werk dragen we bij aan de wereldwijde duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties: de Sustainable Development Goals (SDG’s). Om onze impact te verstevigen, brachten we in 2019 focus aan in onze maatschappelijke activiteiten. Zo kunnen we vanuit onze maatschappelijke positie en bedrijfsactiviteiten daadwerkelijk impact realiseren.

SDG_cirkel

Belangrijkste focus op kernactiviteiten

Drie SDG’s sluiten naadloos aan op onze kernactiviteiten: zorgen voor betaalbare en duurzame energie (7), een veilige infrastructuur en steden (9) en gemeenschappen helpen bij verduurzaming (11). Deze doelen zijn verweven in onze missie, visie en strategie. Daarom ligt daar onze focus en is onze impact het grootst.

Via onze betrouwbare energie-infrastructuur geven we huishoudens en bedrijven in ons verzorgingsgebied toegang tot energie. We nemen regie in de ontwikkeling van innovatieve oplossingen met als doel onze energievoorziening betaalbaar te houden en te verduurzamen. Ook ondersteunen wij provincies en gemeenten bij de totstandkoming van Regionale Energie Strategieën. Door rekening te houden met de lokale situatie ondersteunen we economische, sociale en ecologische verbanden. 

7. Betaalbare  & duurzame energie

7. Betaalbare & duurzame energie

Via onze energie-infrastructuur geven we consumenten en bedrijven toegang tot energie. We nemen regie in de ontwikkeling van innovatieve oplossingen die de energievoorziening betaalbaar houden en verduurzamen. Onze netten bereiden we voor op een toename van hernieuwbare energie, zoals biogas en waterstof. Zo zijn onze klanten ook in de toekomst verzekerd van een veilige, betrouwbare en betaalbare energievoorziening.

9. Industrie, innovatie & infrastructuur

9. Industrie, innovatie & infrastructuur

Het is onze rol als netbeheerder om te werken aan betrouwbare, duurzame en veerkrachtige infrastructuur. Het is ons uitgangspunt energie voor iedereen betaalbaar en toegankelijk te houden. Daarom werken we aan kostenefficiënte oplossingen voor een duurzame, lokale energievoorziening. Ook vereenvoudigen we onze processen en systemen, zodat klanten moeiteloos en op elk gewenst moment hun zaken kunnen regelen.

11. Duurzame steden & gemeenschappen

11. Duurzame steden & gemeenschappen

Wij helpen provincies en gemeenten bij de Regionale Energie Strategieën. Op wijkniveau adviseren wij over de meest kansrijke oplossingen. Door rekening te houden met de lokale situatie ondersteunen we economische, sociale en ecologische verbanden. We faciliteren onder meer het aardgasvrij maken van bestaande woningen, het ontwikkelen van een laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer en energiebesparing.

Directe bijdrage op 4 SDG's

Niet op alle terreinen kunnen wij als netwerkbedrijf het verschil maken. Naast onze bijdrage uit kernactiviteiten kozen we daarom vier SDG’s waar we een directe bijdrage aan kunnen leveren. In het jaarverslag rapporteren we expliciet wat we deden om een bijdrage te leveren aan deze doelen.