MVO - SDG 13: Klimaatactie

MVO - SDG 13: Klimaatactie
sdg13.png

Onze bijdrage

Klimaatverandering heeft een negatieve impact op onze omgeving, de economie en de gezondheid van mensen en wordt vaak genoemd als één van de grootste uitdagingen van de 21e eeuw. Enexis Groep levert daarom een actieve bijdrage aan een duurzame én low-carbon toekomst, in lijn met de doelen van SDG 13: Klimaatactie. We faciliteren de energietransitie in Nederland, en dus een lagere uitstoot van broeikasgassen in ons land. Ook zoeken we naar nieuwe mogelijkheden voor een duurzame toekomst via Enpuls, een non-profit organisatieonderdeel dat zich richt op de ontwikkeling van visies, concepten en warmte oplossingen om de energietransitie verder te versnellen en daarmee de Nederlandse uitstoot te verminderen. Enexis neemt daarnaast verantwoordelijkheid voor de impact van de eigen operatie. Al sinds 2016 is onze netto emissie nul en daarnaast reduceren we CO₂ uitstoot waar mogelijk. Op deze manier nemen we onze verantwoordelijkheid voor het realiseren van de klimaatdoelstellingen uit het Klimaatakkoord.

eerlijk_werk.jpg

Enpuls

Enpuls is een jonge, onafhankelijke organisatie van visionairs, businessdenkers en conceptontwikkelaars, die zich richten op versnelling van de energietransitie en een duurzame, CO₂ vrije toekomst. Enpuls kijkt naar de toekomst, zien kansen en helpt om lokale energieambities waar te maken. Hierbij richten zij zich op een viertal thema’s: de gebouwde omgeving, mobiliteit, flexibiliteit in het energiesysteem en warmte infrastructuur. 

duurzame_gebouwen.jpg

Eigen emissies

Broeikasgassen die wij uitstoten in onze operatie komen onder andere voort uit netverliezen, onze auto’s, lekkages van het gasnet en onze gebouwen. De directe emissies hiervan (oftewel scope 1 & 2) compenseren wij door middel van aankoop van Garanties van Oorsprong (GvO’s) en Gold Standard Certificaten, waardoor de netto eigen emissie van de kernactiviteiten van Enexis Groep nul bedraagt. Compensatie van onze uitstoot vinden wij niet genoeg, daarom treffen we concrete maatregelen om onze CO2-uitstoot te verminderen. Zo werken we aan het verduurzamen van onze mobiliteit en onze gebouwen. Ook hebben we aandacht voor het verlagen van onze netverliezen en rekenen we met interne CO2-prijzen (40 euro per ton CO2) voor onze investeringsbeslissingen en de inkoop van materialen, zoals kabels. 

Lees meer over onze CO2 voetafdruk in ons jaarverslag.