Onze bijdrage

Klimaatverandering heeft een negatieve impact op onze omgeving, de economie en de gezondheid van mensen en wordt vaak genoemd als één van de grootste uitdagingen van de 21e eeuw. Enexis Groep levert daarom een actieve bijdrage aan een duurzame én low-carbon toekomst, in lijn met de doelen van SDG 13: Klimaatactie. We faciliteren de energietransitie in Nederland, en dus een lagere uitstoot van broeikasgassen in ons land. Ook zoeken we naar nieuwe mogelijkheden voor een duurzame toekomst via Enpuls, een non-profit organisatieonderdeel dat zich richt op de ontwikkeling van visies, concepten en warmte oplossingen om de energietransitie verder te versnellen en daarmee de Nederlandse uitstoot te verminderen. Enexis Groep neemt daarnaast verantwoordelijkheid voor de impact van de eigen operatie. Al sinds 2016 is onze netto emissie nul, maar allereerst reduceren we CO₂-uitstoot waar mogelijk. Op deze manier nemen we onze verantwoordelijkheid voor het realiseren van de klimaatdoelstellingen uit het Klimaatakkoord.

Enpuls

Enpuls is een jonge, onafhankelijke organisatie van visionairs, businessdenkers en conceptontwikkelaars, die zich richten op versnelling van de energietransitie en een duurzame, CO₂ vrije toekomst. Enpuls kijkt naar de toekomst, ziet kansen en helpt om lokale energieambities waar te maken. Hierbij richten zij zich op een viertal thema’s: de gebouwde omgeving, mobiliteit, flexibiliteit in het energiesysteem en warmte infrastructuur. 

Netto nul emissie

Sinds 2016 is Enexis de enige CO2-neutrale netbeheerder in Nederland. Onze eigen voetafdruk is netto nul. Om dit te bereiken hanteren we drie principes: 

  1. We verminderen onze uitstoot waar dat kan;
  2. We kopen groen in als dat mogelijk is;
  3. Als verminderen of groen inkopen niet kan, dan compenseren we het klimaateffect.

Lees meer over onze CO2 voetafdruk in ons jaarverslag.