SDG 13: Klimaatactie

SDG 13: Klimaatactie

Enexis Groep levert een actieve bijdrage aan een duurzame en low-carbon toekomst; niet enkel door middel van onze kernactiviteiten, maar ook via Enpuls. Dit organisatieonderdeel ontwikkelt visie op het gebied van duurzame gebiedsontwikkeling, het energiesysteem en mobiliteit om de energietransitie te versnellen en daarmee de Nederlandse uitstoot te verminderen. We nemen daarnaast verantwoordelijkheid voor de impact van onze eigen bedrijfsactiviteiten door onze uitstoot terug te dringen. We willen hiermee onszelf én anderen inspireren om een voorbeeld in duurzaamheid te zijn. Wij dragen bij aan subdoel 13.2 en 13.3.

SDG 13 - Klimaatactie
duurzame_gebouwen.jpg

Verminderen van onze CO2-uitstoot

Compensatie van onze uitstoot vinden wij niet genoeg, daarom treffen we concrete maatregelen om onze CO2-uitstoot te verminderen. Zo werken we aan het verduurzamen van onze mobiliteit en onze gebouwen. Ook hebben we aandacht voor het verlagen van onze netverliezen en rekenen we met interne CO2-prijzen (40 euro per ton CO2) voor onze investeringsbeslissingen en de inkoop van materialen, zoals kabels. Het vervangen van gasleidingen van grijs gietijzer, wat we primair doen om het gasnet veilig en betrouwbaar te houden, levert ook CO2-reductie op. In 2019 vervingen we 145 kilometer van dit type gasleiding, wat een structurele CO2-reductie opleverde van ruim 700 ton. Dit vervangingsprogramma loopt nog tot en met 2023.

Ook voor de uitstoot in de keten voelen wij ons verantwoordelijk. Om onze ketenemissies in kaart te brengen en te kunnen reduceren, maken wij gebruik van gegevens over de CO2-uitstoot van onze ketenpartners, zoals onze leveranciers van kabels, gasleidingen en transformatoren. Een gedetailleerde toelichting op de CO2-voetafdruk vindt u in het hoofdstuk Aanvullende informatie.

Een duurzame investering

Voor investeerders is de mate waarin wij duurzaam handelen steeds vaker een belangrijke beslissingsfactor. Zij kijken hiervoor onder meer naar de ESG-rating. ESG staat voor Environment, Social & Governance. De ESG-rating wordt onder meer bepaald door energieverbruik, klimaat, beschikbaarheid van grondstoen, gezondheid, veiligheid en goed ondernemingsbestuur.