Onze bijdrage

Bij Enexis Groep nemen we verantwoordelijkheid voor onze eigen consumptiepatronen en de daarbij horende productieketen. We geloven dat een eerlijke manier van zaken doen met oog voor mens, milieu en maatschappij past bij onze maatschappelijke positie en willen daarmee een bijdrage leveren aan SDG 12: Verantwoorde productie en consumptie. Onze bijdrage aan SDG 12 leveren we vanuit een systematische aanpak: we zetten in op maatschappelijk verantwoorde inkoop waarbij we aandacht hebben voor mens, materiaal én milieu (MVI), we gebruiken onze producten zo lang als mogelijk (Herinzet) en zorgen aan het einde van de keten voor een goede (en waar mogelijk hoogwaardige) verwerking (Afvalmanagement). Bekijk hieronder hoe Enexis invulling geeft aan deze drie thema’s.

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Van het kleinste technische component tot de aanbesteding van complexe IT-projecten. Over alle producten en diensten die Enexis inkoopt is met zorg nagedacht. We wikken en wegen niet alleen over de prijs en de kwaliteit, maar maken met leveranciers ook afspraken over maatschappelijke aspecten. Is het bijvoorbeeld mogelijk om een kabel circulair te maken? Kunnen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een rol spelen in het werk? En wat doet de leverancier aan duurzame innovatie?

Sinds 2019 moeten alle Europese aanbestedingen van Enexis voldoen aan ons beleid voor Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI-beleid). We nemen hiermee verantwoordelijkheid voor onze eigen consumptiepatronen en de daarbij horende productieketen. We werken met partijen die het beste voldoen aan onze eisen en wensen op het gebied van mens, materiaal en milieu. Samen met leveranciers zetten we stappen naar een betere wereld.

Herinzet

De producten die we kopen, proberen we zo lang mogelijk in gebruik te houden en waar mogelijk opnieuw te gebruiken. Dit zorgt ervoor dat we jaarlijks minder producten in hoeven te kopen en minder afval produceren, waardoor we ons gebruik van grondstoffen, uitstoot van broeikasgassen én onze kosten verminderen. De materialen die nodig zijn voor onze componenten, zoals koper en aluminium, worden in de toekomst steeds schaarser en ook in het verleden hebben we al te maken gehad met schaarste van materialen. Daarom hebben we een speciale afdeling die zich actief richt op het hergebruiken van verschillende componenten uit onze netten: de afdeling Herinzet.

Deze afdeling reviseert zelf onderdelen waarvan de fabrikant al lang niet meer bestaat, de kennis daarvoor hebben we gewoon in huis. De gereviseerde installaties worden daarna nog minimaal 15 jaar (!) hergebruikt. De afdeling Herinzet is de afgelopen jaren sterk gegroeid en kan steeds meer installaties en componenten geschikt maken voor een tweede leven. Door Herinzet heeft Enexis in 2019 ruim 1.700 ton CO₂ kunnen vermijden én is ruim 6 mln euro bespaard.

Afvalmanagement

Kabels, energiemeters, PVC, karton; Enexis produceert veel afval. Daar gaan we op een verstandige manier mee om. Maar, hoe doe je dat? We werken samen met Remondis om afvalstromen beter te beheersen, verspilling tegen te gaan en grondstoffen op een duurzame en circulaire manier te (her)gebruiken. We werken aan SDG 12. Het doel: de beste duurzame oplossing voor ons afval.

Inzicht is een belangrijk uitgangspunt als het gaat om ons afval.  Wat kan er gerecycled worden en wat wordt bijvoorbeeld verbrand of vergist? Hoe kunnen we ons afval slimmer scheiden, zodat het veilig, gebruikersvriendelijk én duurzaam is? Een slimme besparingsstrategie leverde in de afgelopen twee jaar direct een CO2-besparing op. We werken toe naar een zo optimaal mogelijk hergebruik van onze materialen.