SDG 12: Verantwoorde productie & consumptie

SDG 12: Verantwoorde productie & consumptie

Bij Enexis Groep nemen we verantwoordelijkheid voor onze eigen consumptiepatronen en de daarbij horende productieketen. Daarom richten we ons op SDG 12 vanuit een systematische aanpak: we zetten in op maatschappelijk verantwoorde inkoop van onze producten, gebruiken producten zo lang als mogelijk en zorgen aan het einde van de keten voor een goede (en waar mogelijk hoogwaardige) verwerking (subdoel 12.5).

SDG 12 - Verantwoorde consumptie en productie
mvi.jpg

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

We nemen verantwoordelijkheid voor de totale keten die een product bij ons doorloopt: van inkoop naar gebruik en uiteindelijk de wijze waarop we omgaan met het product aan het einde van de levensduur. Enexis Groep hanteert voor Maatschappelijk Verantwoord Inkopen beleid in alle Europese aanbestedingen. Dit houdt in dat er in de aanbestedingen aandacht is voor mens, materiaal en/of milieu. Per product of dienst geven we hier zo goed mogelijke invulling aan. Bij alle Europese aanbestedingen voor producten uit het primaire proces vragen we om een ‘grondstoffenpaspoort’ om transparantie in de keten te bevorderen, met als doel meer circulariteit in onze producten. De producten die we kopen, proberen we zo lang mogelijk in gebruik te houden. Daarom werken we actief aan het hergebruiken van verschillende componenten uit onze netten. Aan het einde van de levensduur passen we afvalmanagement toe: zo streven we naar een zo hoog mogelijk percentage recycling.

Schaarste materialen

Voor het oplossen van de schaarste aan materialen is een ketenaanpak nodig. Op de markt wordt de kans groter dat we niet altijd op het juiste moment de benodigde materialen kunnen inkopen. Wij moeten beter plannen welke materialen we op welk moment nodig hebben, zodat leveranciers zich hierop kunnen voorbereiden. In 2019 zijn teams samengesteld die de contractafspraken voor belangrijke componenten in beeld brengen en zo beter vinger aan de pols kunnen houden.

Installaties krijgen een tweede kans

Onze installaties en onderdelen daarvan willen we goed mogelijk hergebruiken om de inkoop van nieuwe materialen te verminderen. We reviseren zelf onderdelen waarvan de fabrikant al lang niet meer bestaat. De kennis hiervoor hebben we gewoon in huis. Door installaties te reviseren worden ze nog minimaal 15 jaar hergebruikt. Bovendien komen de materialen niet bij het afval terecht en vermijden we onnodige CO2-uitstoot. Als materialen niet meer hergebruikt kunnen worden, verwerken we deze zo duurzaam mogelijk.

Onze dilemma's, inzichten & leerpunten

Hogere CO2-uitstoot Enexis als gevolg van elektrificatie

Werken aan de energietransitie levert voor Enexis Groep bruto een hogere CO2-uitstoot op. Het aantal elektriciteitsaansluitingen op onze netten neemt toe en daarmee ook de hoeveelheid elektriciteit die wij vervoeren van A naar B. Hierdoor ontstaat een hoger netverlies en een hogere bruto CO2-uitstoot van Enexis. We treffen maatregelen om de netverliezen te beperken en het resterende netverlies wordt vergroend door de aankoop van Garanties van Oorsprong. Daarmee is onze netto CO2-uitstoot nul.

Wettelijk kader beperkt netbeheerder in energietransitie

De wettelijke ruimte om te experimenteren is voor netbeheerders beperkt. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld tests met waterstof niet plaatsvinden in onze netten. Vanzelfsprekend houden we ons aan de wet en zijn we compliant, maar we zijn ook gedreven om de energietransitie te ondersteunen. Over onze speelruimte in de energietransitie spreken we regelmatig met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en toezichthouder Autoriteit Consument & Markt. Om nieuwe technieken voor iedereen toegankelijk te kunnen maken en betaalbaar te kunnen houden, zijn wij er van overtuigd dat de ruimte voor netbeheerders om te experimenteren ruimer moet worden in Europese en Nederlandse wet- en regelgeving. Op die manier kunnen experimenten veilig en gecontroleerd plaatsvinden en wordt onze kennis en ervaring benut in het maatschappelijk belang.