MVO - SDG 12: Verantwoorde productie & consumptie

MVO - SDG 12: Verantwoorde productie & consumptie
sdg12.png

Onze bijdrage

Bij Enexis Groep nemen we verantwoordelijkheid voor onze eigen consumptiepatronen en de daarbij horende productieketen. We geloven dat een eerlijke manier van zaken doen met oog voor mens, milieu en maatschappij past bij onze maatschappelijke positie en willen daarmee een bijdrage leveren aan SDG 12: Verantwoorde productie en consumptie. Onze bijdrage aan SDG 12 leveren we vanuit een systematische aanpak: we zetten in op maatschappelijk verantwoorde inkoop waarbij we aandacht hebben voor mens, materiaal én milieu (MVI), we gebruiken onze producten zo lang als mogelijk (Herinzet) en zorgen aan het einde van de keten voor een goede (en waar mogelijk hoogwaardige) verwerking (Afvalmanagement). Bekijk hieronder hoe Enexis invulling geeft aan deze drie thema’s.

inkoop.jpg

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Van het kleinste technische component tot de aanbesteding van complexe IT-projecten. Over alle producten en diensten die Enexis inkoopt is met zorg nagedacht. We wikken en wegen niet alleen over de prijs en de kwaliteit, maar maken met leveranciers ook afspraken over maatschappelijke aspecten. Is het bijvoorbeeld mogelijk om een kabel circulair te maken? Kunnen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een rol spelen in het werk? En wat doet de leverancier aan duurzame innovatie?

Sinds 2019 moeten alle Europese aanbestedingen van Enexis voldoen aan ons beleid voor Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI-beleid). We nemen hiermee verantwoordelijkheid voor onze eigen consumptiepatronen en de daarbij horende productieketen. We werken met partijen die het beste voldoen aan onze eisen en wensen op het gebied van mens, materiaal en milieu. Samen met leveranciers zetten we stappen naar een betere wereld.

koper.jpg

Herinzet

De producten die we kopen, proberen we zo lang mogelijk in gebruik te houden en waar mogelijk opnieuw te gebruiken. Dit zorgt ervoor dat we jaarlijks minder producten in hoeven te kopen en minder afval produceren, waardoor we ons gebruik van grondstoffen, uitstoot van broeikasgassen én onze kosten verminderen. De materialen die nodig zijn voor onze componenten, zoals koper en aluminium, worden in de toekomst steeds schaarser en ook in het verleden hebben we al te maken gehad met schaarste van materialen. Daarom hebben we een speciale afdeling die zich actief richt op het hergebruiken van verschillende componenten uit onze netten: de afdeling Herinzet.

Deze afdeling reviseert zelf onderdelen waarvan de fabrikant al lang niet meer bestaat, de kennis daarvoor hebben we gewoon in huis. De gereviseerde installaties worden daarna nog minimaal 15 jaar (!) hergebruikt. De afdeling Herinzet is de afgelopen jaren sterk gegroeid en kan steeds meer installaties en componenten geschikt maken voor een tweede leven. Door Herinzet heeft Enexis in 2019 ruim 1.700 ton CO₂ kunnen vermijden én is ruim 6 mln euro bespaard.

Afvalmanagement

Als materialen niet meer hergebruikt kunnen worden, dan verwerken we deze zo duurzaam mogelijk. Aan het einde van de levensduur passen we afvalmanagement toe, waarbij we met onze partners streven we naar een zo hoog mogelijk percentage recycling. Zo is het gelukt om in 2019 maar liefst 93% van ons afval te recyclen.

  2019 2018 2017 2016* 2015
Hoeveelheid afval in ton**
Hergebruikt afval 28.540 27.281 30.185 16.115 22.383
Verbrand afval 1.523 1.618 1.529 1.129 1.238
Gestort afval 355 1.142 2.177 1.173 1.018
Biomassa 92 203 - - -
Vergisten 95 101 - - -
Composteren 33 35 - - -
Totaal 30.638 30.380 33.891 18.417 24.639
Waarvan gevaarlijk afval (%) 4,7 5,3 0,4 0,7 0,7

*Cijfers 2016 zijn exclusief Endinet.
**Vanaf 2018 wordt classificatiemethode Milgro toegepast. t/m 2017 werd classificatiemethode SUEZ gehanteerd (ladder van Lansink). 
  Enexis voert geen radioactief afval. Dit komt niet vrij in onze werkprocessen.