Wij zijn Enexis Groep

Wij zijn Enexis Groep

Onze organisatie

Met onze ruim 4.300 gedreven medewerkers werken we elke dag weer aan de stabiliteit en betrouwbaarheid van onze netten en de toekomst van onze energie. Zo stimuleren, coördineren, faciliteren en financieren we initiatieven en zetten onze kennis, kunde en kracht in om de energietransitie vaart te geven. Samen maken we een duurzame energievoorziening mogelijk.

Al meer dan 100 jaar bewegen wij ons midden in de samenleving waar we zorgen voor een betrouwbare energievoorziening en leveren we diensten waarmee we het leven van mensen prettiger en makkelijker maken. Door onze kennis, expertise en energie op alle mogelijke manieren in te zetten geven wij vaart aan de energietransitie. Een maatschappelijke rol die we ook in tijden van snelle verandering blijven waarmaken. Nu en in de toekomst.

Strategie1

Onze strategische koers

Onze ambitie is duidelijk: wij realiseren de energietransitie in ons verzorgingsgebied. Dit doen we in nauwe samenwerking met onze stakeholders.

Alles moet erop gericht zijn dat de energievoorziening veilig en betrouwbaar blijft, dat we klanten tijdig aansluiten en dat we het energiesysteem van de toekomst realiseren.

Kerngegevens

Soms zeggen cijfers meer dan woorden.
Onze kerncijfers geven een goed beeld van de omvang van onze organisatie en onze behaalde resultaten.

Rvb 2021.01

Management

Enexis Groep heeft een vierhoofdige, statutaire directie. De Raad van Commissarissen bestaat uit vijf leden.

 

Organogram_2019

Onze bedrijven

Enexis Holding N.V.

Enexis Holding N.V.

Enexis Holding N.V. stimuleert, coördineert, faciliteert en financiert initiatieven, samenwerkingsverbanden, innovatieve kracht en kennis om de energietransitie vaart te geven. Deze activiteiten zijn ondergebracht in drie bedrijven; met Enexis B.V. (Enexis Netbeheer), Enpuls B.V. en Fudura B.V. geven we vorm aan de energievoorziening van de 21ste eeuw.

Naar Investor relations Label for Naar Investor relations
Enexis Netbeheer B.V.

Enexis Netbeheer B.V.

Via onze netbeheerder brengen we elektriciteit en gas bij klanten in de provincies Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg. We zorgen voor de aanleg, het onderhoud, de ontwikkeling en het beheer van het elektriciteits- en gasnetwerk.

naar enexisnetbeheer.nl Label for naar enexisnetbeheer.nl
Enpuls B.V.

Enpuls B.V.

Enpuls richt zich op energievergroening en -besparing. Hierbij focust ze op vier thema’s: duurzame gebiedsontwikkeling, flexibiliteit, energiebesparing en duurzame mobiliteit. Enpuls verbindt diverse overheids- en marktpartijen om samen schaalbare oplossingen te ontwikkelen voor de energietransitie.

naar enpuls.nl Label for naar enpuls.nl
Fudura B.V.

Fudura B.V.

Fudura biedt diensten aan waarmee bedrijven hun energievoorziening kunnen optimaliseren. Zo geeft zij bijvoorbeeld advies, meet energiestromen, ontwerpt en realiseert infrastructuren. Ook  verhuurt en onderhoudt Fudura laadpalen, transformatoren en schakelinstallaties.

naar fudura.nl Label for naar fudura.nl

* Enexis Personeel B.V. en Enexis Vastgoed B.V. ondersteunen de verschillende bedrijven binnen Enexis Groep op het gebied van arbeid en (register)goederen.