Onze organisatie

Met onze ruim 4.300 gedreven medewerkers werken we elke dag weer aan de stabiliteit en betrouwbaarheid van onze netten en de toekomst van onze energie. Zo stimuleren, coördineren, faciliteren en financieren we initiatieven en zetten onze kennis, kunde en kracht in om de energietransitie vaart te geven. Samen maken we een duurzame energievoorziening mogelijk.

Al meer dan 100 jaar bewegen wij ons midden in de samenleving waar we zorgen voor een betrouwbare energievoorziening en leveren we diensten waarmee we het leven van mensen prettiger en makkelijker maken. Door onze kennis, expertise en energie op alle mogelijke manieren in te zetten geven wij vaart aan de energietransitie. Een maatschappelijke rol die we ook in tijden van snelle verandering blijven waarmaken. Nu en in de toekomst.

Onze strategische koers

Onze ambitie is duidelijk: wij realiseren de energietransitie in ons verzorgingsgebied. Dit doen we in nauwe samenwerking met onze stakeholders.

Alles moet erop gericht zijn dat de energievoorziening veilig en betrouwbaar blijft, dat we klanten tijdig aansluiten en dat we het energiesysteem van de toekomst realiseren.

Kerngegevens

Soms zeggen cijfers meer dan woorden.
Onze kerncijfers geven een goed beeld van de omvang van onze organisatie en onze behaalde resultaten.

Management

Enexis Groep heeft een vierhoofdige, statutaire directie. De Raad van Commissarissen bestaat uit vijf leden.

 

Onze bedrijven

Enexis Holding N.V.

Enexis Holding N.V. stimuleert, coördineert, faciliteert en financiert initiatieven, samenwerkingsverbanden, innovatieve kracht en kennis om de energietransitie vaart te geven. Deze activiteiten zijn ondergebracht in twee bedrijven; met Enexis B.V. (Enexis Netbeheer) en Enpuls B.V. geven we vorm aan de energievoorziening van de 21ste eeuw.

Naar Investor relations

Enexis Netbeheer B.V.

Via onze netbeheerder brengen we elektriciteit en gas bij klanten in de provincies Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg. We zorgen voor de aanleg, het onderhoud, de ontwikkeling en het beheer van het elektriciteits- en gasnetwerk.

naar enexisnetbeheer.nl

Enpuls B.V.

Als publieke warmtepartner werkt Enpuls Warmte Infra (EWI) samen met gemeenten om wijken te verduurzamen door warmtenetten te ontwikkelen, realiseren en beheren. Zij spelen een centrale rol in de ontwikkeling van duurzame en publieke warmtenetten.

naar enpuls.nl

* Enexis Personeel B.V. en Enexis Vastgoed B.V. ondersteunen de verschillende bedrijven binnen Enexis Groep op het gebied van arbeid en (register)goederen.