Strategie & waardecreatie

Strategie & waardecreatie

Klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen van onze tijd. Om in 2050 een CO2-neutrale samenleving te realiseren, is ombouw van het energiesysteem een voorwaarde. Een gigantische opgave, ook voor Enexis. Tegelijkertijd is het een fantastische opdracht om Nederland duurzaam vooruit te helpen.

Focus op uitvoering van de energietransitie

Het uitvoeren van de energietransitie vraagt onze volledige aandacht. Alles moet erop gericht zijn dat de energievoorziening veilig en betrouwbaar blijft, dat we klanten tijdig aansluiten en dat we het energiesysteem van de toekomst realiseren. Daarom brengen wij met de nieuwe strategie focus aan in onze werkzaamheden. We zijn toekomstgericht, blijven betrouwbaar en werken transparant.

Visie op de toekomst

We gaan naar een CO2-neutrale energievoorziening. Het eindplaatje en de weg daar naar toe kennen nog vele onzekerheden. De komende tien jaar kenmerken zich door een grote diversiteit aan partijen en oplossingen die naast elkaar bestaan. Dat betekent dat Enexis samen met stakeholders volop in ontwikkeling zal zijn om de klimaatdoelen waar te maken. Door de grote hoeveelheid oplossingen en de daarmee gepaard gaande complexiteit zullen de totale kosten van de energievoorziening substantieel toenemen.

warmtenet.PNG

Warmte

Nederland wil in 2050 klimaatneutraal zijn. In dat toekomstige, klimaatneutrale energiesysteem zijn duurzame warmte en gassen nodig. Enexis heeft in haar strategie aangegeven dat ze warmte als een reële uitbreiding van haar productportfolio ziet, mits er passende wet- en regelgeving komt. Wij pleiten ervoor dat:

  • Energie-netwerkbedrijven volwaardig kunnen participeren als eigenaar en beheerder van warmte infrastructuur;
  • Overheden publieke partijen (zoals Enexis) mogen aanwijzen als netbeheerder;
  • Regelgeving - naar analogie van elektriciteit en gas - een redelijk rendement voor netbeheerders toestaat.


Tot er meer duidelijkheid komt blijven wij, onder andere met Mijnwater, ervaring opdoen in de warmtemarkt. Afhankelijk van ontwikkelingen kan Enexis warmteactiviteiten op- of afschalen. We overwegen deelname aan nieuwe warmtenetten alleen als overheden Enexis aanwijzen als beheerder van het warmtenet en de financiële positie van Enexis het toelaat.

Onze missie en strategische doelen

Onze ambitie is duidelijk: wij realiseren de energietransitie in ons verzorgingsgebied. Dit doen we in nauwe samenwerking met onze stakeholders. Om te slagen in deze opdracht is focus op onze kerntaken nodig. Onze kerntaken vatten wij samen in drie doelen:

Een succesvolle realisatie van onze strategische doelen stelt hoge eisen aan onze mensen en organisatie. Ook daarvoor nemen we onze verantwoordelijkheid. Belangrijke waarden daarbij zijn veilig werken, elkaar versterken, duurzame impact hebben en financieel solide blijven.

Financieel beleid

Enexis heeft een financieel solide positie. Om ervoor te zorgen dat we voldoende toegang houden tot kapitaal tegen een aantrekkelijke prijs, hanteren we een financieel beleid.