SDG 8: Eerlijk werk & economische groei

SDG 8: Eerlijk werk & economische groei

Bij ons werk aan de energietransitie willen we ieder talent in de maatschappij benutten. Daarom streven we naar bevordering van aanhoudende, inclusieve en duurzame groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig, veilig werk voor iedereen. We leveren bijdrage aan subdoel 8.8. Conform de Participatiewet werken we bijvoorbeeld samen met het UWV om vijftigplussers zonder werk op te leiden voor onder meer het installeren van slimme meters. In ons werk staat veiligheid van onze mensen voorop, naast goede arbeidsomstandigheden, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Dit zijn belangrijke uitgangspunten in ons personeelsbeleid.

SDG 8 - Eerlijk werk en economische groei
veilig_werken.jpg

Veiligheid op 1

Veiligheid heeft voor ons altijd de hoogste prioriteit, ook als het druk is. Ons doel is géén ongevallen. We willen dat iedereen na een dag werken veilig weer thuiskomt. Een dodelijk ongeval eind 2017 en ernstig ongeval eind 2018 hebben diepe indruk gemaakt op onze medewerkers en dit is nog altijd voelbaar. Daarom blijven we investeren in veiligheidsopleidingen en zijn we veelvuldig met elkaar in gesprek over veiligheid en de rol die medewerkers hier zelf in spelen. Durven we elkaar aan te spreken op mogelijk onveilige situaties? Ook als een collega ouder is en meer ervaring heeft?

 

Life Saving Rules

We doen er alles aan om ingesleten patronen te doorbreken en de cultuur en ons gedrag open te stellen voor veiligheid. Voor onszelf en ook voor ruim 2.000 medewerkers van aannemers die voor Enexis Groep aan het werk zijn. We werken als één team, waar voor iedereen gelijke veiligheidsregels gelden. In 2019 introduceerden we ‘Life Saving Rules’, tien basisregels voor veilig werken die niemand mag overschrijden. Om het veiligheidsbewustzijn te vergroten, houden we werkplekdialogen. Deze aanpak versterkt het begrip van veiligheid tussen medewerkers in de uitvoering en het management. Het brengt belemmeringen aan de oppervlakte die medewerkers ervaren om veilig te kunnen werken, zodat die weggenomen kunnen worden. Veiligheid maak je samen, zodat veilig werken voor iedereen een vanzelfsprekendheid is.

Life_saving_rules

Nieuwe collega's gezocht

De groei in het werkpakket is niet alleen op te lossen door efficiënter te werken. Het tekort aan technisch personeel en IT’ers is daarvoor te groot. Daarbij komt dat veel van onze collega’s binnenkort met pensioen gaan. Maar de arbeidsmarkt is krap. Daar hebben wij niet alleen last van bij Enexis Groep of in de energiesector, maar dit geldt ook voor andere sectoren in de techniek. Door te investeren in de ontwikkeling en het carrièreperspectief van onze huidige medewerkers, willen we hen zoveel mogelijk aan ons binden. We prijzen ons gelukkig met hun betrokkenheid; iedereen is bereid een extra stap te zetten. 

Daarnaast spannen we ons in voor extra instroom van nieuwe medewerkers. We breidden de opleidingscapaciteit op onze vakschool uit. We leidden jaarlijks een paar honderd nieuwe medewerkers op in mbo-trajecten. En worden tientallen medewerkers op de Enexis Engineering Academy opgeleid tot volwaardig engineer; hun opleidingsprogramma duurt twee jaar. We benutten zij-instroom maximaal en lopen er projecten om statushouders een plek te bieden binnen onze organisatie. Door daarnaast werk te bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt streven we naar een divers
personeelsbestand, waarin plaats is voor iedereen.