Actuele thema's

Actuele thema's

De manier waarop we energie opwekken en gebruiken verandert snel. We benutten natuurlijke bronnen, zoals zon en wind. En door apparaten en voertuigen worden we afhankelijker van elektriciteit. De energievoorziening in Nederland is bezig aan een transitie. In onze netten zien we dat vraag en aanbod van energie steeds meer fluctueren. De transitie vraagt dat we ons netwerk en onze dienstverlening aanpassen om de energievoorziening betrouwbaar en betaalbaar te houden. Visies rondom actuele thema's helpen ons hierbij.

Actuele thema's

Aardgasvrije wijken

Aardgasvrije wijken

Ook voor Enexis Groep is het aardgasvrij maken van Nederland een grote uitdaging. Ons netwerk is nog niet klaar voor een sterke toename in het elektriciteitsgebruik. Naast het verzwaren van onze netten zoeken we naar creatieve oplossingen die de energietransitie haalbaar en betaalbaar houden.

lees meer Label for lees meer
Een betaalbaar net

Een betaalbaar net

De energietransitie legt een grote druk op het elektriciteitsnet in Nederland. Het risico op overbelasting van het net en zelfs uitval van stroom neemt toe. Investeren is daarom onvermijdelijk. Naast het verzwaren van onze netten zoekt Enexis Groep naar creatieve oplossingen die de energietransitie haalbaar en betaalbaar houden.

lees meer Label for lees meer
Een betrouwbaar net

Een betrouwbaar net

Het excellent beheren van het net is onze maatschappelijke taak. Een taak die we al sinds jaar en dag veilig, betrouwbaar en betaalbaar uitvoeren. Maar de snelheid van veranderingen en onzekerheden over hoe de energietoekomst eruit ziet, maken onze opdracht complex. .

lees meer Label for lees meer
Energietransitie: wij denken mee!

Energietransitie: wij denken mee!

De uitdagingen van de energietransitie kunnen wij het hoofd bieden door gericht samen te werken met onder andere gemeenten en provincies. We werken mee aan processen die richting geven aan een duurzaam energielandschap. Samen met onze maatschappelijke partners brengen wij relevante omgevingsfactoren in kaart en bekijken we of er regionaal voldoende lokale aansluitcapaciteit is.

aan de slag Label for aan de slag