De manier waarop we energie opwekken en gebruiken verandert snel. We benutten natuurlijke bronnen, zoals zon en wind. En door apparaten en voertuigen worden we afhankelijker van elektriciteit. De energievoorziening in Nederland is bezig aan een transitie. In onze netten zien we dat vraag en aanbod van energie steeds meer fluctueren. De transitie vraagt dat we ons netwerk en onze dienstverlening aanpassen om de energievoorziening betrouwbaar en betaalbaar te houden. Visies rondom actuele thema's helpen ons hierbij.

Actuele thema's

Aardgasvrije wijken

Ook voor Enexis Groep is het aardgasvrij maken van Nederland een grote uitdaging. Ons netwerk is nog niet klaar voor een sterke toename in het elektriciteitsgebruik. Naast het verzwaren van onze netten zoeken we naar creatieve oplossingen die de energietransitie haalbaar en betaalbaar houden.

lees meer

Een betaalbaar net

De energietransitie legt een grote druk op het elektriciteitsnet in Nederland. Het risico op overbelasting van het net en zelfs uitval van stroom neemt toe. Investeren is daarom onvermijdelijk. Naast het verzwaren van onze netten zoekt Enexis Groep naar creatieve oplossingen die de energietransitie haalbaar en betaalbaar houden.

lees meer

Elektrificatie

Vroeger was het vervoeren van stroom éénrichtingsverkeer; van elektriciteitscentrale naar bijvoorbeeld een huis. Met de komst zonnepanelen en windmolens is dit tweerichtingsverkeer geworden. En dat leidt tot uitdagingen in het net. In dunbevolkte gebieden bijvoorbeeld liggen van oudsher dunnere kabels in de grond. Door de goedkope grondprijs worden daar juist de meeste zonneparken geïnstalleerd. Dat kan problemen geven, want er ontstaan forse pieken in het net als de zon schijnt.

lees meer

Schaarste technisch personeel

Het tekort aan technisch personeel was nog nooit zo groot als nu. In de hele technische sector is het moeilijk om personeel te vinden. Dat is problematisch voor Enexis Groep; zeker nu ons werkpakket toeneemt. Nu het energiesysteem de komende jaren ingrijpend verandert, is er veel extra werk.

lees meer

Een betrouwbaar net

Het excellent beheren van het net is onze maatschappelijke taak. Een taak die we al sinds jaar en dag veilig, betrouwbaar en betaalbaar uitvoeren. Maar de snelheid van veranderingen en onzekerheden over hoe de energietoekomst eruit ziet, maken onze opdracht complex. .

lees meer

Samen de energietransitie mogelijk maken

De mensen van de afdeling Energietransitie & Netwerken van Enexis Netbeheer helpen provincies, gemeenten en andere partijen om de energietransitieplannen slim in het vat te gieten. Hun kennis en ervaring van het energienet zetten ze in om mee te denken. Proactief en objectief. Zo zorgen we voor slimme, uitvoerbare én betaalbare plannen die de energietransitie mogelijk maken.

lees meer