Samen de energietransitie mogelijk maken

Samen de energietransitie mogelijk maken

De uitdaging

De wereld wil verduurzamen. In het Klimaatakkoord staan meer dan 600 afspraken om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. Om daaraan in 2030 te kunnen voldoen wordt onder andere hard gewerkt aan het verduurzamen van de energievoorziening in Nederland. De mensen van de afdeling Energiesysteem & Transitie van Enexis Netbeheer helpen provincies, gemeenten en andere partijen om de energietransitieplannen slim in het vat te gieten. Hun kennis en ervaring van het energienet zetten ze in om mee te denken. Proactief en objectief. Zo zorgen we voor slimme, uitvoerbare én betaalbare plannen die de energietransitie mogelijk maken.

Innovatie & Efficiënt netgebruik

Voor een uitvoerbare en haalbare energietransitie is efficiënt gebruik van het elektriciteitsnet cruciaal. In de blogreeks 'Innovatie & Efficiënt Netgebruik' bespreken we met partners voorbeelden van efficiënt netgebruik uit de praktijk en delen we onze ervaringen.

171006 2210

Lessen uit de RES'en

Het opstellen van de Regionale Energie Strategie is voor RES-regio’s een complexe opgave, maar de RES’en krijgen steeds meer vorm. Benieuwd welke uitdagingen er nog liggen om te kunnen komen tot een definitieve RES-versie? Experts uit de tien energieregio’s in het Enexis-verzorgingsgebied geven hun visie.

Ron Van Der Linden En Martin Linders 2

Over Enexis Netbeheer

Enexis Netbeheer brengt via een grotendeels onzichtbaar energienetwerk elektriciteit en gas bij ruim 3 miljoen huishoudens en bedrijven in de provincies Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg. Om te borgen dat onze klanten dag en nacht op betaalbare energie kunnen blijven vertrouwen, zorgen we voor de aanleg, het onderhoud, het beheer én de ontwikkeling van het elektriciteits- en gasnetwerk. Vandaar dat we als netbeheerder ook een cruciale rol vervullen in de energietransitie.

Contact

Wilt u doorpraten over de informatie op deze pagina’s en wat dit betekent voor uw gemeente of regio betekent? Neem dan contact op met de strategisch adviseur van uw regio: