Voor het vervullen van onze taken als netbeheerder kunnen we niet om het gebruik van persoonsgegevens heen. Tegelijkertijd heeft iedereen recht heeft op privacy. Daarom gaan we zorgvuldig en integer met persoonsgegevens om en zijn we open en eerlijk over wat we met uw gegevens doen.

In onze privacyverklaringen leest u precies hoe wij met persoonsgegevens willen omgaan, welke persoonsgegevens we van onze klanten verzamelen en waarvoor we ze gebruiken.