Duurzaam energiegebruik: "We kopen ieder jaar <b>meer groene elektriciteit in Nederland"</b>

Duurzaam energiegebruik: "We kopen ieder jaar meer groene elektriciteit in Nederland"

02 februari 2021

Een groot deel van onze CO2-footprint wordt veroorzaakt door zogenaamde netverliezen; dit is de energie die verloren gaat tijdens het energietransport. Deze energie wordt daarom ingekocht door de transporteurs van energie: de netbeheerders. Bij Enexis Groep kiezen we ervoor om netverliezen van elektriciteit 100% groen in te kopen. Hoe die netverliezen bij elektriciteit ontstaan, hoe we ze verminderen en hoe we duurzame energie inkopen om de netverliezen te verduurzamen lees je hieronder.

Hoe ontstaan netverliezen en wat doen we eraan? 

Als je elektriciteit transporteert, treedt er in onze kabels en transformatoren energieverlies op door weerstand en warmteontwikkeling. Dit is niet te vermijden. We noemen het ‘technische’ netverliezen. Vergelijk het maar met de oplader van een laptop die ook warm wordt bij gebruik. Alle energie in ons netwerk die niet bij klanten terechtkomt, is netverlies. Daar horen dus ook energiefraude en administratieve fouten bij. We noemen dit deel  ‘administratieve’ netverliezen.

Technische netverliezen kunnen we maar ten dele verminderen; een bepaalde basis gaat altijd verloren. Maar we doen wat we kunnen. Zo gebruiken we ons netwerk zo efficiënt mogelijk en kiezen we bij investeringen voor netcomponenten of kabels die minder verlies veroorzaken. Administratieve verliezen reduceren we door processen zo strak mogelijk in te richten en door fraude te detecteren en te voorkomen.

Micro Story Maurice Gadet

Inkoop van duurzame energie: de praktijk

Het inkopen van energie (elektriciteit en gas) gebeurt bij Enexis Groep door Maurice Gadet en zijn collega’s van de afdeling Treasury. Maurice: “Het gaat om enorme hoeveelheden. Globaal is de omvang van het netverlies elektriciteit namelijk gelijk aan het verbruik van 350.000 huishoudens. Vandaar dat we energie kopen op de groothandelsmarkt.”

Jaren van te voren inkopen doen

“We kopen de energie voor onze netverliezen jaren van te voren, in een geleidelijk proces, in. Door voor dezelfde volumes ook groencertificaten in te kopen, wordt de energie ‘groen’. Zo is dat in de markt geregeld.” Enexis heeft als beleid om te verduurzamen door in toenemende mate groencertificaten te kopen van Nederlandse installaties of windparken, het deel dat we niet in Nederland inkopen komt uit Europese duurzame bronnen. In 2020 haalden we zo’n 25% van alle ingekochte energie uit nieuwe Nederlandse windparken en dit percentage loopt de komende jaren nog op. “Een aantal jaren geleden was dat nog behoorlijk sprokkelen”, zegt Maurice lachend, “maar doordat we op tijd enkele contracten met nieuw te bouwen windparken op zee konden afsluiten, halen we de Enexis targets.” De komende jaren hebben we de ambitie om het aandeel groene energie uit Nederland verder te verhogen.  

Vergroeningsbeleid voor de komende jaren

Het vergroeningsbeleid van Enexis is in 2020 geüpdatet. Karin Smolders van de afdeling Strategie legt uit wat de plannen zijn voor de komende jaren: “We voelen ons verantwoordelijk voor de uitstoot die we veroorzaken. In ons vernieuwde beleid kiezen we er dus vol overtuiging voor om emissieneutraal te blijven. We vinden het belangrijk om daarbij ook een fair share in de Nederlandse klimaatdoelen te realiseren. Concreet betekent dit dat we ieder jaar meer groene elektriciteit in Nederland kopen, oplopend tot 55% in 2030. En als de Nederlandse klimaatdoelen in navolging van Europa verhoogd worden, volgen we die uiteraard ook!”