Regulering

Regulering

In Nederland reguleert de Autoriteit Consument en Markt (ACM) de netbeheerders in de elektriciteit sector en de gas sector omdat de netbeheerders door de aard van de activiteiten monopolistische posities hebben. Als Nederlandse regionale netbeheerder is Enexis Netbeheer is actief in beide sectoren en daarmee onderhevig aan de tariefregulering van de ACM. Deze regulering is gericht op het stimuleren van efficiency en het verzekeren van een goede kwaliteit van de netwerken. Op de tariefregulering is een reguleringsperiode van toepassing. De huidige periode loopt vijf jaar, van 2017 tot en met 2021. Voor de volgende reguleringsperiode is reeds een consultatieperiode gestart. In 2021 wordt de publicatie verwacht van het nieuwe methodebesluit voor de periode die start in 2022.

Regulering_tabel_NL_2020.01

De belangrijkste parameters van het regulatorisch kader in Nederland  zijn opgenomen in onderstaande tabel. De toegestane regulorische omzet van een RNB is gebaseerd op de kosten van een efficiente netbeheerder en geeft een vergoeding voor de operationele kosten, afschrijvingskosten en een vergoeding voor het geïnvesteerd vermogen.

Regulatorisch kader voor een Regionaal Netbeheerder (RNB)
Eigendom RNB Lokake publieke organen (volgens de wet dient het eigendom in publieke handen te zijn)
Toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM)
Reguleringsperiode De huidige periode is 5 jaar, van 2017 tot 2022
Toegestane investeringen Ex-post opname in Gestandaardiseerde Activa Waarde  (GAW). Geen maximale investeringslimiet
GAW berekening Historische kosten, geïndexeerd en afgeschreven
Opname investeringen in GAW Gerealiseerde investeringen en afschrijvingen in de GAW aan het einde van een regulatorische periode
Toegestane kosten Niet van toepassing.  De toegestane klanttarieven groeien met  inflatie minus het gestelde doel voor productiviteitsverbetering vanuit de maatstafbenadering. 
Efficientie basis en doelstellingen Maatstafbenadering voor kosten en gerealiseerde output ten opzichte van de sector.  De kosten worden herijkt naar het efficiente niveau in het eerste jaar van iedere reguleringsperiode. Daarna volgt een geleidelijke realisatie van de verdere efficiencyverbeteringen over de reguleringsperiode verondersteld.
Volume risico Voornamelijk capaciteitsvergoedingen, zonder specifieke aanpassingen voor volume risico
Toegestane vergoeding op het geïnvesteerd vermogen Reële WACC, voor belasting, gebaseerd op een 10 jaar volggemiddelde van benchmark obligatie rendementen
 Herziening WACC parameters Aan het einde van de voorafgaande reguleringsperiode