Ruimte voor de energie-infrastructuur

Wij zijn op dit moment bezig met de grootste uitbreiding van het stroomnet ooit. Vanwege de snelle groei van zonnepanelen, warmtepompen en laadpalen raakt het net in Nederland 'vol'. Dit leidt ertoe dat bedrijven geen nieuwe aansluitingen kunnen krijgen en dat huishoudens steeds vaker te maken krijgen met spanningsproblemen. Daarom zullen we de komende jaren duizenden extra elektriciteitsstations erbij plaatsen. Hiervoor is ruimte boven en onder de grond nodig. Alleen door in een vroeg stadium actief samen te werken met provincies en gemeenten aan de ontwikkeling van de Omgevingsvisie, Programma’s en het Omgevingsplan kunnen we de uitdagingen van de energietransitie aan.

Wilt u meer weten over de elektriciteitsstations die wij de komende jaren erbij plaatsen? Bekijk dan onze menukaart.

De uitdaging

Nieuwe windmolenparken, zonnevelden, gasloze woonwijken en elektrisch vervoer zorgen voor een toenemende vraag én toenemend aanbod van energie. In veel gevallen is het bestaande netwerk hier niet op berekend. De energie-infrastructuur moet dus flink worden uitgebreid. Dat betekent dat het ruimtebeslag hiermee de komende jaren fors toeneemt. Als gevolg van de elektrificatie zal het aantal stations in sommige wijken verdrievoudigen. En ook onder de grond is meer ruimte nodig voor dikkere kabels en leidingen. Door de energie-infrastructuur een integraal onderdeel te maken van het ruimtelijke beleid van provincies en gemeenten kan de juiste balans worden gevonden tussen het benutten en het beschermen van de fysieke leefomgeving.

Enexis en de Omgevingswet

De instrumenten van de Omgevingswet bieden kansen om de energietransitie te versnellen. Door de energie-infrastructuur vroegtijdig onderdeel te maken van de Omgevingsvisie, Programma’s en het Omgevingsplan kunnen we doorlooptijden verkorten. Door inzichtelijk te maken wat er aan energie-infrastructuur nodig is, helpen we betrokken partijen om hun rol beter in te vullen. Dat stelt ons in staat om efficiënt het energiesysteem uit te breiden waar dat het meest wenselijk is en de maatschappelijke kosten zo laag mogelijk te houden. Op die manier kunnen we ervoor zorgen dat inwoners, bedrijven en ontwikkelaars weten waar ze aan toe zijn. En werken we samen aan een betrouwbare, betaalbare en duurzame energievoorziening.

Onze prioriteiten
  1. Inzichtelijk maken wat er aan ruimte voor de energie-infrastructuur nodig is, draagt bij aan een effectief proces en duidelijke rolverdeling voor betrokken belanghebbenden.
  2. Door in gezamenlijkheid bewuste keuzes te maken voor de invulling van ruimtelijke eisen en het daarvoor benodigde energiesysteem van de toekomst, kunnen we rekening houden met maatschappelijke kosten én beschikbare ruimte.
  3. Vroegtijdige betrokkenheid stelt ons in staat om efficiënt het energiesysteem uit te breiden waar dat het meest wenselijk is.

Meer informatie

Bent u aan de slag met het opstellen van de Omgevingsvisie, of Programma’s rondom energie of het Omgevingsplan? Lees hieronder meer over het Enexis perspectief op de Omgevingswet en het ruimtebeslag van onze energie-infrastructuur. Of bekijk de Staalkaart ‘Elektriciteit en gas in het omgevingsplan' van Netbeheer Nederland.

Arno Uijlenhoet

Strategisch adviseur West-Brabant en Hart van Brabant

Greetje Bronsema

Strategisch adviseur Drenthe en Groningen

Robert Aerts

Strategisch adviseur Noord-Oost Brabant/ Metropool Eindhoven

Martin Linders

Strategisch adviseur Overijssel

Dennis Fokkinga

Strategisch adviseur Limburg