Onze bijdrage

Via onze betrouwbare energie-infrastructuur geven we huishoudens en bedrijven in ons verzorgingsgebied toegang tot energie. We ondersteunen provincies en gemeenten bij de totstandkoming van Regionale Energiestrategieën en door rekening te houden met de lokale situatie ondersteunen we economische, sociale en ecologische ontwikkeling. Ook nemen we regie in de ontwikkeling van innovatieve oplossingen met als doel onze energievoorziening betaalbaar te houden en te verduurzamen. Deze kernactiviteiten sluiten naadloos aan op drie SDG’s, welke zijn verweven met onze missie, visie en strategie (het is ons bestaansrecht).

SDG 7: Betaalbare & duurzame energie

Via onze energie-infrastructuur geven we consumenten en bedrijven toegang tot energie. We nemen regie in de ontwikkeling van innovatieve oplossingen die de energievoorziening betaalbaar houden en verduurzamen. Onze netten bereiden we voor op een toename van hernieuwbare energie, zoals biogas en waterstof. Zo zijn onze klanten ook in de toekomst verzekerd van een veilige, betrouwbare en betaalbare energievoorziening.

SDG 9: Industrie, innovatie & infrastructuur

Het is onze rol als netbeheerder om te werken aan betrouwbare, duurzame en veerkrachtige infrastructuur. Het is ons uitgangspunt energie voor iedereen betaalbaar en toegankelijk te houden. Daarom werken we aan kostenefficiënte oplossingen voor een duurzame, lokale en bovenal veilige energievoorziening. Ook vereenvoudigen we onze processen en systemen, zodat klanten moeiteloos en op elk gewenst moment hun zaken kunnen regelen.