Onze bijdrage

Technisch onderwijs is van cruciaal belang voor het realiseren van de energietransitie: de vraag naar technische professionals met de benodigde kennis en vakmanschap blijft toenemen en daarom is het vergroten van technische kennis en ontwikkeling van vaardigheden een belangrijk thema voor Enexis Groep. Dit doen we op twee manieren: enerzijds door toegang te bieden tot hoogwaardig, toegankelijk technisch onderwijs op verschillende niveaus en anderzijds door onze eigen mensen voortdurend te helpen om hun eigen vakmanschap en kennis verder te ontwikkelen. Lees hieronder meer over onze lespakketten, onze vakschool en onze focus op een leven lang leren.

Lespakketten

Wij geloven dat het belangrijk is om al vroeg te beginnen met het bouwen aan technische kennis én het aantrekkelijk maken van dit vakgebied. Daarom ontwikkelen we lespakketten voor basisscholen, werken we samen met de Raad van Kinderen en geven we regelmatig rondleidingen aan basisschoolklassen. Na de basisschool hopen we deze kinderen weer te ontmoeten, bijvoorbeeld op het VMBO waar we leerlingen enthousiasmeren voor een technische richting en lespakketten aanbieden om de instroom op technische MBO opleidingen te vergroten. 

Vakschool

Samen met verschillende ROC’s bieden we gezamenlijke vervolgopleidingen aan tot bijv. monteur of engineer op MBO 3 en 4 niveau (instroom vanaf MBO 2 niveau). Dit doen we niet alleen om eigen mensen op te leiden: we leiden namelijk ook op voor andere bedrijven in de sector. In 2019 breidden we de opleidingscapaciteit op onze Enexis Vakschool uit. We leidden meer dan 250 nieuwe medewerkers op in mbo-trajecten en ook werden ruim 20 medewerkers op de Enexis Engineering Academy opgeleid tot volwaardig engineer. Daarnaast leveren we gastdocenten voor diverse opleidingen, hebben we stagairs en promovendi in dienst, werken we veel samen met het hoger onderwijs in gezamenlijke onderzoeksprojecten en is één van onze directeuren zelfs hoogleraar aan de TU Eindhoven.

Een leven lang leren

We vinden het niet alleen belangrijk dat er geleerd wordt ter voorbereiding op een technische loopbaan, wij geloven ook dat leren en ontwikkelen tijdens je loopbaan belangrijk is. Daarom richten we ons in een Enexis-breed programma op het vergroten van het ontwikkel- en verandervermogen van onze organisatie. Concreet betekent dit dat onze medewerkers continu gestimuleerd worden om te leren en competenties te ontwikkelen, zowel via interne als externe opleidingsprogramma’s. Ook krijgt elke medewerker een jaarlijks budget van 500 euro om het eigen leren te bevorderen. Deze inspanningen lopen naast de reguliere interne en externe opleidingsprogramma’s die zich richten op veiligheid: veiligheidsopleidingen vormen een verplicht en essentieel onderdeel van het opleidingsprogramma binnen Enexis. Deze opleidingen bieden we niet alleen aan voor onze eigen medewerkers, maar ook voor derden zoals aannemers.