Het elektriciteitsnet wordt steeds intensiever gebruikt. Niet alleen door de toenemende teruglevering van duurzaam opgewekte elektriciteit van energie van bijvoorbeeld zon- en windparken, ook door de hard stijgende vraag naar elektriciteit. Sinds 2018 is daardoor in delen van het Enexis-gebied de maximale belastbaarheid van het net bereikt. Op grote schaal terugleveren is daar niet meer mogelijk. Daarnaast is nu in een groot aantal gebieden ook geen ruimte meer voor grootschalige afnemers van elektriciteit.

Voor de actuele stand van zaken, kijk op Enexis.nl.