Volgens het Klimaatakkoord moet de CO2-uitstoot in 2030 7,3 megaton lager zijn dan in 2019. Dat betekent onder andere dat we massaal over moeten stappen op elektrisch rijden. Het energienet dient te worden voorbereid op de enorme laadbehoefte die hierdoor ontstaat. Bovendien moet er een laadinfrastructuur komen die de uitrol van elektrisch vervoer op grote schaal mogelijk maakt. In het kader van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) helpt Enexis Netbeheer gemeenten uit verschillende NAL-regio’s momenteel om hun plannen daarvoor te concretiseren.

Het doel van de NAL

De NAL is er om ervoor te zorgen dat de laadinfrastructuur geen drempel vormt bij de uitrol van elektrisch vervoer. De activiteiten uit de NAL moeten uiteindelijk leiden tot:

  • een voldoende dekkende laadinfrastructuur
  • kortere doorlooptijden
  • strategische plaatsingen, nog voor de vraag ontstaat
  • toegankelijke informatie over de locatie en beschikbaarheid van laadpalen, en
  • een toekomstbestendige laadinfrastructuur gericht op ‘smart charging’.

Het laatste is belangrijk om overbelasting van het elektriciteitsnet te voorkomen.
Van de gemeenten wordt verwacht dat zij zorgen voor een integrale visie op de laadinfrastructuur en voor een plaatsingsbeleid, inclusief een uitrolplanning voor de publieke laadinfrastructuur. Tien pilotgemeenten uit de NAL-regio Oost hebben samen met laadconsulenten, de netbeheerders in de regio en het Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur (NKL) handige formats ontwikkeld.

Betrokken partijen

De NAL valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Betrokken partijen zijn het Rijk, provincies, gemeenten, ElaadNL, brancheverenigingen en marktpartijen. Elaad vertegenwoordigt Enexis als netbeheerder in de landelijke werkgroepen. Enexis Netbeheer is vertegenwoordigd in de regionale NAL-regio’s.

NAL-informatiepakket downloaden

De regionale netbeheerders hebben gezamenlijk een informatiepakket rondom de Nationale Agenda Laadinfrastructuur samengesteld. Het bevat tools die gemeenten kunnen ondersteunen bij het opstellen van hun plannen. Download hier het gratis NAL-informatiepakket.

 

Meer

Hieronder volgt meer informatie over de verduurzaming van de mobiliteitssector.