Innovatiekaart

Innovatiekaart

Innovatiestrategie Enexis

Met onze innovatiestrategie geven we invulling aan de uitdagingen van Enexis. We brengen focus aan en houden rekening met de steeds veranderende context. Onze ambitie en focus richting 2026 is collega’s en stakeholders continue handelingsperspectief bieden met schaalbare innovatieve oplossingen en inzichten. Hiermee geven wij een richtinggevend kompas in handen voor navigatie in de snel veranderende wereld om ons heen. Zo blijven we op koers in het realiseren van ons gezamenlijke doel: een betrouwbaar en voor iedereen toegankelijk energiesysteem, nu én in de toekomst.

Leeswijzer innovatiekaart

De innovatiekaart geeft de innovatieve projecten weer op de kaart van Nederland. De provincies van ons verzorgingsgebied zijn grijs gekleurd. Kan er geen concrete plaatsnaam worden genoemd, dan plaatsen we een stip bij onze locatie LAB.073 in Den Bosch.

Binnen de afdeling Innovatie & Ontwikkeling werken de teams Energiesysteem van de Toekomst en Netwerk Innovatie met elk vier focusgebieden en daarbinnen met verschillende projecten. Projecten verdelen we naar drie categorieën, namelijk innovaties, ontwikkelingen en onderzoeken.

  • Innovaties: projecten gericht op het ontwikkelen van oplossingen en producten die binnen ongeveer 2 jaar geïmplementeerd worden binnen Enexis
  • Ontwikkelingen: projecten gericht op ontwikkelingen op de middellange termijn (ca 5 jaar), waarbij inzichten worden opgedaan die (mogelijk) leiden tot innovaties. Meestal pilot projecten in samenwerkingen met externe partners zoals bedrijven, kennisinstellingen, overheden, etc.
  • Onderzoeken: Veelal theoretische onderzoeken gericht op de (middel)lange termijn waarbij inzichten worden opgedaan die (mogelijk) leiden tot innovatie. Meestal betreft dit onderzoeksprogramma’s en -projecten in samenwerking met kennisinstellingen.

U kunt filteren op focusgebieden of op projectcategorieën. Bij een klik op de pin van een project verschijnt links in de kaart meer informatie in de projectdetails.

Innovatiekaart

22 projecten

Op deze kaart geven wij inzicht in de huidig lopende of recent voltooide innovatieprojecten verdeeld over Nederland. De gearceerde gebieden geven de provincies aan in ons verzorgingsgebied.

Focusgebieden