Voor het behalen van de doelstellingen uit het Klimaatakkoord is ook een belangrijke rol weggelegd voor zes grote industriële clusters in Nederland. Elk cluster stelde hiervoor regionale koplopersprogramma’s op. Een vraag die daarbij naar voren kwam: hoe zorgen we tijdig voor een slimme en efficiënte energie-infrastructuur? De strategisch adviseurs en senior partners van Enexis Netbeheer schuiven aan bij vijf industriële clusters om daarover mee te denken.

Op basis van de plannen van de industrie willen we ervoor zorgen dat zo slim mogelijk gebruik wordt gemaakt van de bestaande infrastructuur. Daarna kijken we welke nieuwe ontwikkelingen nog nodig zijn. Uiteindelijk moet het overleg tussen de industriële clusters en de netbeheerders leiden tot een Cluster Energie Strategie (CES). Zo’n CES wordt regelmatig herijkt en hangt nauw samen met het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK). Het MIEK kijkt alleen breder. Dit programma toetst de investeringsplannen op haalbaarheid, systeemefficiëntie en kosteneffectiviteit, Niet alleen voor de industriële clusters, maar voor alle klimaattafels.

DE 6 INDUSTRIËLE CLUSTERS

Voor het behalen van de doelstellingen uit het Klimaatakkoord is ook een belangrijke rol weggelegd voor zes grote industriële clusters in Nederland. Elk cluster stelde hiervoor regionale koplopersprogramma’s op. Een vraag die daarbij naar voren kwam: hoe zorgen we tijdig voor een slimme en efficiënte energie-infrastructuur? De strategisch adviseurs en senior partners van Enexis Netbeheer schuiven aan bij vijf industriële clusters om daarover mee te denken: de clusters Rotterdam-Moerdijk (1), Zeeland (2), Noord-Nederland (4), Chemelot (5), en ‘Overige sectoren’ (6 - staat niet op de kaart). Die laatste bestaat uit bedrijven door heel Nederland op het gebied van levensmiddelenproductie, olie- en gasproductie, technologie (machinebouw, automotive, elektronica), papier-, metaal- en keramiekproductie (inclusief glas). Cluster 2 (Zeeland) lijkt voor Enexis wellicht een vreemde eend in de bijt. Er is echter een aantal grote West-Brabantse bedrijven dat ook binnen de scope van CES Zeeland valt.