Door de energietransitie moet er fors geïnvesteerd worden in het energienet. Enexis Netbeheer streeft er daarbij naar om de maatschappelijke kosten zo laag mogelijk te houden. Uit onderzoek dat we deden bleek dat fors bespaard kan worden op ruimte, tijd en maatschappelijke kosten als bij de uitwerking van de Regionale Energiestrategieën (RES’en) het energienet zo efficiënt mogelijk wordt benut. Verduurzamingsplannen worden zo ook betaalbaar en uitvoerbaar.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Alle betrokken partijen kunnen hun steentje bijdragen aan het zo efficiënt mogelijk uitvoeren van de duurzame ambities. RES-regio’s door het clusteren van wind en zon, vraag en aanbod. Netbeheerders door het inzetten van een storingsreserve. En initiatiefnemers door het slim combineren van de opwek van zonne- en windenergie, maar ook door voorzieningen te treffen om de opwekpieken te beperken. Enexis Netbeheer denkt daarover mee met al deze partijen.

Adviezen

Enkele belangrijke adviezen op basis van onderzoek door Enexis Netbeheer:

1. Cluster de opwek van zonne- en windenergie
Het waait in Nederland vaker dan dat de zon schijnt en door het jaar heen vullen de opwek van wind- en zonne-energie elkaar mooi aan. Een elektriciteitskabel voor een zonnepark wordt daardoor efficiënter benut als er een windturbine in de buurt staat.
2. De locatie kan veel verschil maken
Als gemeenten hun RES afstemmen op de investeringsplannen van de netbeheerder is er veel winst te behalen (in ruimte én financieel). Enerzijds doordat de bestaande capaciteit van het elektriciteitsnet beter wordt benut. Anderzijds doordat nieuwe capaciteit maximaal wordt uitgenut.
3. Minimaliseren van energietransport loont
Er zijn veel plekken waar veel opwek gepland staat terwijl er lokaal weinig vraag naar is. Om die energie te transporteren is veel kostbare extra infrastructuur nodig. Dit is gemakkelijk te voorkomen door locaties voor vraag en aanbod van energie in overleg beter op elkaar af te stemmen.
4. Kies voor een goede balans tussen zonne- en windenergie
De verdeling wind-/zonne-energie verschuift door de RES-voorstellen van een verhouding van 40/60 naar 20/80. Dat laatste is een uitdaging, want dit betekent dat er meer vermogen (en dus netcapaciteit) nodig is om de doelstellingen te behalen. En dat terwijl wind bij hetzelfde vermogen gemiddeld drie keer zoveel energie oplevert.