Een nieuw Nederlands energielandschap

Een nieuw Nederlands energielandschap

juli 2017

Waar onze energie vroeger van grote energiecentrales kwam en via de netten naar huishoudens getransporteerd werd, zijn we nu steeds vaker zelf opwekker en leveren we energie terug aan het net. Dit vereist flexibiliteit van ons energiesysteem. Een grote uitdaging voor zowel netbeheerders als consumenten.

Jouw Energie Moment 2.0

Om hierin de volgende stappen te zetten doet Enexis Netbeheer, onderdeel van Enexis Groep, een pilot: Jouw Energie Moment 2.0. Dit is het vervolg van de eerder pilot ‘Jouw Energie Moment’ (2012-2015) waarin duidelijk werd dat dynamische energietarieven voor consumenten een reden zijn om hun energieverbruik aan te passen. Meer dan de helft van de deelnemende huishoudens zet de wasmachine bijvoorbeeld alleen aan op momenten waarop dit prijstechnisch gunstig was.

Het gevolg:

Verschillende energiepartijen zoeken naar nieuwe businessmodellen. En dat is precies het doel van Jouw Energie Moment 2.0: we zoeken naar een mogelijk goed werkend businessmodel voor het aanbieden van dynamische energietarieven met diverse energiepartijen. Met deze pilot hebben we twee ambities:

  1. De consumenten optimaal laten profiteren van de schommelingen in de energieprijs en ze zo bewuster maken van de gevolgen van hun energiegedrag.
  2. En de consument stimuleren het net tijdens gebruikspieken te ontlasten door op een ander moment energie te gebruiken. Voorkomen dat ons net overbelast raakt is namelijk één van de grootste uitdagingen van de veranderende energiewereld .

De vraag naar een en het aanbod van energie willen we zo meer in balans brengen.

De eerste conclusies

Hoewel de pilot pas halverwege is, zijn er al eerste learnings te delen.

  1. Om het voor consumenten interessant te maken om hun energiegedrag aan te passen, moet het tarief genoeg variëren. Met alleen een variabel capaciteits- en leveringstarief is deze fluctuatie te klein. Een mogelijke oplossing: door ook het belastingdeel variabel te maken, is er veel meer prijsvariatie mogelijk.
  2. Het is van belang dat de consument zijn flexibiliteit laat automatiseren. Hiermee maakt hij de moeite om te reageren lager en daarmee wordt ook de betrouwbaarheid, en dus de waarde van de flexibiliteit, hoger. Win-win.
  3. Bij het gebruik van een softwaresysteem om automatisch het meest efficiënte moment voor energieverbruik te bepalen, verdient het de voorkeur om één overkoepelend systeem te gebruiken.

Meer weten?

Naar aanleiding van deze eerste evaluatie zijn twee whitepapers geschreven:

  • 'Nieuwe businessmodellen bij dynamische flexibiliteit’
  • ‘Verrekenen van dynamische flexibiliteit’.

Benieuwd? Je kunt de papers downloaden op jouwenergiemoment.nl.