Investor relations - Enexis Holding N.V.

Investor relations - Enexis Holding N.V.

Enexis Holding N.V. is een financieel solide onderneming. Met ons financieel beleid realiseren wij tijdig, blijvend en voldoende toegang tot internationale kapitaal- en geldmarkten. Onze financiële positie stelt ons in staat om te blijven investeren in onze netten en onze strategische ambities te realiseren.

Financieel beleid & credit rating

Met ons financieel beleid realiseren wij tijdig, blijvend en voldoende toegang tot internationale kapitaal- en geldmarkten. Wij streven naar optimalisatie van de financieringsstructuur en de financieringskosten voor de Enexis Holding en minimaliseren de risico’s.

Het financieringsbeleid is goedgekeurd door de Raad van Bestuur en wordt uitgevoerd door de afdeling Treasury.

publicaties_presentaties_2.jpg

Publicaties & Presentaties

Transparantie over onze bedrijfsvoering en financiering vinden wij belangrijk. In onze publicaties en presentaties vindt u een toelichting op onze actuele cijfers en ontwikkelingen.

Financiering

Door toegang te houden tot internationale kapitaal- en geldmarkten stellen we zelfstandige financiering van Enexis Holding N.V. zeker. Lees meer over de financiering van Enexis Holding N.V., de aandeelhouders- en obligatieleningen en de schuldprogramma's.