Enexis Holding N.V. is een financieel solide onderneming. Met ons financieel beleid realiseren wij tijdig, blijvend en voldoende toegang tot internationale kapitaal- en geldmarkten. Onze financiële positie stelt ons in staat om te blijven investeren in onze netten en onze strategische ambities te realiseren.

Corporate Governance

Goed ondernemingsbestuur, adequaat toezicht en transparante verantwoording naar alle stakeholders vinden we belangrijk. Wij hebben immers een maatschappelijke taak. We passen de Corporate Governance Code toe voor zover mogelijk en van toepassing. Hiermee benadrukken wij onze verantwoordelijkheid voor de maatschappelijke aspecten van ondernemen.

De Raad van Bestuur, Raad van Commissarissen en de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zijn verantwoordelijk voor bestuur en toezicht.

Financieel beleid & credit rating

Met ons financieel beleid realiseren wij tijdig, blijvend en voldoende toegang tot internationale kapitaal- en geldmarkten. Wij streven naar optimalisatie van de financieringsstructuur en de financieringskosten voor de Enexis Holding en minimaliseren de risico’s.

Het financieringsbeleid is goedgekeurd door de Raad van Bestuur en wordt uitgevoerd door de afdeling Treasury.

Publicaties & Presentaties

Transparantie over onze bedrijfsvoering en financiering vinden wij belangrijk. In onze publicaties en presentaties vindt u een toelichting op onze actuele cijfers en ontwikkelingen.

Financiering

Door toegang te houden tot internationale kapitaal- en geldmarkten stellen we zelfstandige financiering van Enexis Holding N.V. zeker. Lees meer over de financiering van Enexis Holding N.V., de aandeelhouders- en obligatieleningen en de schuldprogramma's.

Maarten Michalides

Head of Treasury