Terug naar overzicht

Zes proeftuinen aardgasvrije wijken in verzorgingsgebied Enexis Netbeheer

26 okt. 2020

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft negentien nieuwe wijken aangewezen als Proeftuinen Aardgasvrije Wijken. Zes daarvan vallen in het verzorgingsgebied van Enexis Netbeheer, en bij drie daarvan is Enpuls betrokken bij de ontwikkeling en realisatie van een warmtenet. De gemeenten ontvangen voor de negentien wijken gezamenlijk bijna honderd miljoen euro voor het aardgasvrij of aardgasvrij-ready maken van de wijk.

De proeftuinen zijn bedoeld om te leren hoe samen met bewoners, bedrijven, vastgoedeigenaren, woningcorporaties, netbeheerders, energieleveranciers en andere betrokken partijen een bestaande woonwijk succesvol aardgasvrij gemaakt kan worden.

In oktober 2018 startten de eerste 27 gemeenten met de proeftuinen, waarvan dertien in het verzorgingsgebied van Enexis Netbeheer. Met de toevoeging van negentien nieuwe proeftuinen, ontstaat meer volume en variatie. Onder meer op de warmtetechnieken die worden ingezet en dat is zeer leerzaam. “De toekenning is daarnaast een mooie steun in de rug. Veel warmtenetten komen nog niet van de grond, omdat ze financieel uitdagend zijn. De proeftuinen maken het mogelijk samen gemeenten en partners warmtenetten te realiseren ”, zegt Mark Bouw, manager van Enpuls Warmte Infra.

Netbeheer Nederland laat namens de gezamenlijke netbeheerders weten uit te zien naar een bijdrage aan de nieuwe proeftuinen. Om zo samen met andere partijen een praktijkervaring op te doen in de gebouwde omgeving. Wel pleit Netbeheer Nederland namens de netbeheerders voor een meer stapsgewijze aanpak richting 2030. 

De volgende gemeenten en wijken in ons verzorgingsgebied zijn aangewezen tot proeftuin. 

Limburg

 • Roermond
  De gemeente krijgt subsidie om een deel van de wijk Tegelarijeveld te verduurzamen met behulp van industriële restwarmte via een laagtemperatuur warmtenet.
 • Venlo
  De gemeente krijgt subsidie voor de verduurzaming van Hagerhof-Oost. Dit gebeurt door middel van een midden-temperatuur warmtenet met thermische energie uit oppervlaktewater (aquathermie) en elektriciteit.


Noord-Brabant

 • ’s-Hertogenbosch
  De gemeente krijgt subsidie om de wijk Het Zand te verduurzamen. Dit gebeurt met een laagtemperatuur warmtenet, zonnewarmte en individuele warmtepompen. Bijzonder aan dit project is dat het initiatief van de bewoners komt.


Groningen

 • Groningen
  De gemeente krijgt subsidie om de wijk De Wijert aardgasvrij-ready te maken. Er wordt gekeken naar isolatie- en besparingsmaatregelen in combinatie met een laag temperatuur warmtenet.


Overijssel

 • Deventer
  De gemeente krijgt subsidie om de wijk Zandweerd te verduurzamen. Daarvoor wordt de restwarmte van de rioolzuiveringsinstallatie benut voor een laagtemperatuur warmtenet in combinatie met individuele warmtepompen, aquathermie en elektriciteit.
 • Zwolle 
  De gemeente krijgt subsidie om de wijk Berkum te verduurzamen met behulp van een midden temperatuur warmtenet in combinatie met geothermie. Er wordt gekozen voor een stapsgewijze aanpak met aandacht voor energiebesparing.


Ook de Drentse gemeente De Wolden ontvangt een subsidie om de wijk Schoolkring Ansen te verduurzamen. Netbeheerder Rendo is hierbij in de lead, maar ook Enexis Netbeheer heeft hierin als verantwoordelijke beheerder van het elektriciteitsnet een rol. 

Enpuls is voor de ontwikkeling en realisatie van een warmtenet betrokken bij de wijken in Roermond, Deventer en ’s-Hertogenbosch.