Terug naar overzicht

Storingsduur structureel verlaagd door slimme netoplossingen

7 mrt. 2017

In 2016 investeerde Enexis ruim EUR 705 miljoen in de betrouwbaarheid van energienetten. In het jaarverslag 2016 dat Enexis vandaag publiceert, blijkt dat de inzet van ICT in de energienetten leidt tot een sterk verlaagde storingsduur. De introductie van ‘distributie automatisering’ is daarmee succesvol. In 2016 zijn circa 400 middenspanningstations voorzien van deze technologie en Enexis investeert de komende jaren verder in het op afstand kunnen uitlezen en schakelen van het netwerk. Door investeringen in ICT veranderen de traditionele energienetten geleidelijk in smart grids die op afstand worden bediend. Het bedrijf speelt daarmee in op een toename van duurzame energie waarin het energienetwerk meer en meer wordt gebruikt voor tweewegverkeer voor energie en data.

Peter Vermaat, CEO Enexis Groep:

“De betrouwbaarheid en veiligheid van onze netwerken vormt een belangrijke basis voor een succesvolle energietransitie. Wij staan ervoor dat klanten altijd energie krijgen én dat het net klaar is om lokaal opgewekte energie te ontvangen en te distribueren. Daarbij zorgen wij ervoor dat de energienetten een toename van vraag naar en aanbod van duurzame energie accommoderen. Daarom hebben we ook in 2016 toekomstgericht geïnvesteerd in onze infrastructuur. Deze fase van de energietransitie vraagt dus veel van onze wendbaarheid. We moeten ons netwerk én onze dienstverlening aanpassen om de energievoorziening ook op lange termijn betrouwbaar en betaalbaar te houden. In 2016 is dat wederom goed gelukt met een lager dan gemiddelde uitvalduur van elektriciteit en gas. Innovaties, zoals distributie automatisering, werpen hun vruchten af. Hiermee creëren wij aantoonbare winst voor onze klanten en de maatschappij. Zowel in termen van een verlaagde storingsduur, maar ook in de vorm van een verminderde CO2-uitstoot en veiligere werkomgeving. Op het terrein van veiligheid hebben we in 2016 een goede prestatie geleverd door het aantal ongevallen met verzuim te halveren. In 2017 werken we onverminderd aan het realiseren van onze maatschappelijke opgave waarbij veiligheid voorop staat. Want excellent werken aan de energievoorziening kan alléén als dit veilig gebeurt.”

kerncijfers
Bedragen in miljoenen euro’s
2016
2015
  % 
Geïnvesteerd vermogen 6.150 5.477 12%
Netto-omzet 1.376 1.353 2%
Nettowinst 207 223 -7%
Werkzaamheden aan het net* 705 675 4%
Uitvalduur elektriciteit (minuten per aansluiting) 15,2 14,2 7%
Uitvalduur gas (seconden per aansluiting) 45 78 -42%
Klantaansluitingen elektriciteit en gas (x 1.000) 5.037 4.789 5%
Ongevallenindex eigen medewerkers (DART-rate) 0,17 0,33 -48%
Aantal medewerkers 4.390 4.299 2%

* Werkpakket: investeringen en exploitatiekosten

Lage storingsduur en sterk toegenomen veiligheid

De tijd dat klanten gemiddeld geen energie tot hun beschikking hebben, heeft zich in de afgelopen jaren bij Enexis positief ontwikkeld. De gemiddelde storingsduur ligt al diverse jaren ruim onder het landelijk gemiddelde. In 2016 hadden onze klanten 15,2 minuten geen elektriciteit (2015: 14,2 minuten) en 45 seconden geen gas (2015: 78 seconden), het landelijk gemiddelde bedroeg 21 minuten. Naast het inzetten op slimme netoplossingen zoals distributie automatisering zet netbeheerder Enexis ook in op de preventie van graafschade, een belangrijke oorzaak van stroomstoringen.

Omdat werken met gas of elektriciteit niet zonder risico is, heeft veilig werken altijd prioriteit. We willen dat elke medewerker iedere dag weer veilig thuiskomt, dat aannemers in onze opdracht veilig werken en we letten daarbij op de veiligheid van omstanders. In 2016 is het veiligheidsbewustzijn van onze medewerkers opnieuw toegenomen en is het aantal ongevallen met verzuim nagenoeg gehalveerd tot een DART-score van 0,17 (2015: 0,33). In 2017 wordt het succesvolle veiligheidsprogramma gecontinueerd, want het streven is en blijft geen ongevallen met verzuim.

Versnellen van de energietransitie

Enexis helpt klanten bij verduurzaming en energiebesparing. In 2016 hebben wij gewerkt aan onze CO2-voetafdruk en via ons programma Buurkracht hebben 165 buurkrachtbuurten 1,3 miljoen kWh stroom en 450 duizend m3 gas bespaard. Ook op deze wijze dragen we bij aan de realisatie van het Energieakkoord en de internationale klimaatafspraken die in Parijs werden gemaakt. In 2016 won het slimme meter programma verder aan snelheid. In 2016 werden op ruim 360.000 adressen slimme meters geïnstalleerd. In het verzorgingsgebied van Enexis zijn inmiddels in totaal ruim 2 miljoen slimme meters operationeel.

Onze ambitie om de energietransitie te versnellen, is in 2016 kracht bijgezet met de oprichting van Enpuls. Dit nieuwe bedrijf richt zich op duurzame gebiedsontwikkeling, flexibiliteit, energiebesparing en duurzame mobiliteit. Enpuls werkt nauw samen met diverse overheids- en marktpartijen om samen schaalbare oplossingen te ontwikkelen. Vanaf 2017 stelt Enpuls energieplannen op met provincies, gemeenten en woningbouwcorporaties om te komen tot een (wijkgerichte) aanpak voor de toekomstige energie-infrastructuur.

Laagst mogelijke tarieven

Voor haar publieke taken wil Enexis zo laag mogelijke tarieven rekenen. Zo blijft de energievoorziening voor iedereen toegankelijk. In 2016 heeft Enexis de klanttarieven met gemiddeld 0,7% verlaagd. Desondanks is de omzet toegenomen tot EUR 1.376 miljoen (2015: 1.353 miljoen), met name door het toegenomen aantal aansluitingen en meetdiensten. De winst is gedaald naar EUR 207 miljoen
(2015: EUR 223 miljoen) met name als gevolg van gestegen kosten in verband met de uitruil van verzorgingsgebieden met Alliander. Per 1 januari 2017 is de integratie van de netbeheerders Endinet Groep B.V. en Enexis B.V. tot Enexis Netbeheer B.V. succesvol afgerond.

> Bekijk het jaarverslag online