Terug naar overzicht

Ontwikkeling groen gas stimuleren met nieuwe invoedproducten

9 aug. 2021

Vanaf begin juli heeft Enexis Netbeheer unieke invoedproducten voor groen gas. Hiermee zijn we de eerste netbeheerder die op het gebied van gas onderscheid maakt in invoeders en afnemers. Waar klanten voorheen via een relatiemanager een aansluiting voor een zogenoemde 'open pijp aansluiting' konden aanvragen, verloopt dat nu eenvoudig via de website. Op deze manier kunnen we de ontwikkeling van groen gas optimaal faciliteren en dragen we bij aan de energietransitie.

Op dit moment heeft Enexis Netbeheer twintig invoeders van groen gas in zijn klantenbestand. Naar verwachting groeit dit tussen nu en 2030 naar honderd invoeders. Door ons zo goed mogelijk op deze groei voor te bereiden, zorgen we dat er sneller meer groen gas beschikbaar komt. We leveren hiermee een belangrijke bijdrage aan de energietransitie. Zo zien we groen gas als een zeer waardevolle en noodzakelijke vervanger van aardgas. De Nederlandse gasnetten zijn al geschikt voor het invoeden van het duurzame gas en het is bruikbaar voor bedrijven met een gasaansluiting. Echter, groen gas is schaars. Om de ambitie van twee miljard m³ groen gas in 2030 uit het Klimaatakkoord te halen, moet de productie tien keer zo groot worden. Een flinke uitdaging, maar het loont deze aan te gaan. We zetten ons maximaal in om de hoeveelheid gas voor onze klanten te kunnen transporteren.

Een ander voordeel van de nieuwe productcategorieën is dat we gemakkelijker een onderscheid kunnen maken tussen invoeders en afnemers. Dit helpt ons bij het opstellen van prognoses, beleidswijzigingen of rapportages over de energietransitie en biedt inzicht in de verduurzaming van gemeentes.

Nieuwe productpagina

Deze nieuwe producten zijn een eerste stap in het faciliteren van de groei van groen gas. Zo is nu ook een nieuwe productpagina over groen gas gelanceerd, waarmee het voor potentiële invoeders gemakkelijker wordt om productinformatie op te vragen en de aanvraag voor een Quick Scan – waarmee inzichtelijk wordt hoeveel groen gas er ingevoed kan worden - te doen. Op deze manier kunnen we klanten zo goed mogelijk informeren en helpen.

Lees hier meer over onze visie op groen gas. Of kijk op onze productpagina.