Terug naar overzicht

Enexis Groep geeft praktische tips aan gemeentes

11 apr. 2018

Er ligt een enorme opgave in de gebouwde omgeving: ongeveer 7 miljoen huizen moeten verduurzaamd worden. De gemeente heeft daarin een regierol, en als netwerkbedrijf ondersteunen we bij het maken van een visie, met planontwikkeling en implementatie.

Nu de verkiezingen achter de rug zijn, zullen veel nieuwe wethouders aantreden en het college-akkoord gaan uitvoeren. Dat is voor ons het ideale moment om alle wethouders en beleidsambtenaren in ons verzorgingsgebied een brief te sturen met tips rondom de verduurzaming van het woningenbestand, want de komende vier jaar zijn cruciaal voor de energietransitie.

De brief focust zich zes concrete suggesties:

 1. Ontwikkel en ontwerp nieuwbouwwijken zonder gasinfrastructuur
  De aansluitplicht voor aardgas in nieuwbouwwoningen verdwijnt zoals u weet; voor nieuwbouwprojecten waarbij al aardgas was ingepland, zetten wij ons in om samen met uw gemeente het overleg te voeren met projectontwikkelaars om die plannen aan te passen.

 2. Voor het verduurzamen van bestaande wijken moet er een warmteplan komen
  Leg daarin vast welke buurten wanneer van het aardgas af gaan en wat het duurzame alternatief wordt. Zo is voor bewoners duidelijk waar zij aan toe zijn. Wij ondersteunen u via onze regionale, multidisciplinaire teams bij het maken van afwegingen voor de best passende energieinfrastructuur.

 3. Als alternatief voor aardgas kunt u kiezen voor een hybride warmtepomp (in combinatie met goede isolatie van de woning)
  Het voordeel van dit systeem is dat we de gasvraag met 80% reduceren hetgeen een forse reductie van CO2 betekent. Daarnaast besparen bewoners substantieel op hun energierekening. Door nu te kiezen voor een hybride oplossing kunnen we gefaseerd het woningenbestand verduurzamen. 

 4. De toekomstige energiemix zal veranderen
   Waar ziet u mogelijkheden voor windenergie, energie uit de bodem (geothermie) of zonneparken? Maak plannen over hoe deze bronnen in uw gemeentelijke omgeving passen, welke kansen er zijn en betrek buurgemeenten hierbij. Een heldere omgevingsvisie en een duidelijk omgevingsplan komen de betaalbaarheid ten goede. Wij ondersteunen u bij het opstellen van een plan en leveren u de gewenste data over de energievraag per wijk.

 5. De toekomst van het personenvervoer is elektrisch; vanaf 2030 mogen alleen emissie-loze auto’s worden verkocht
   Het kabinet gaat daarom uit van 1 miljoen elektrische voertuigen in 2025 en 3 miljoen in 2030. De elektriciteit voor al deze auto’s moet beschikbaar komen via (publieke) laadpalen. Bepaal de plekken waar leveranciers laadpalen kunnen aanleggen. Wij kunnen u adviseren over de benodigde netwerk infrastructuur.

  Om u daarbij te helpen heeft Enpuls, onderdeel van Enexis Groep, de ‘EV Prognose-atlas’ beschikbaar gesteld voor alle gemeenten binnen het Enexis-verzorgingsgebied. Deze op data gebaseerde voorspelling maakt het voor gemeenten zichtbaar wat de verwachte groei van elektrisch vervoer in uw gemeente is in 2020, 2025 en 2030. Hiermee biedt Enpuls de gemeenten een tool om een toekomstbestendig openbaar laadnetwerk te plannen, waarbij rekening gehouden wordt met de juiste balans voor gebruik door bewoners, forenzen en bezoekers. Bent u geïnteresseerd in de EV-Prognose Atlas voor uw gemeente en wilt u meer informatie of beschikken over uw eigen web applicatie, stuur dan een email aan duurzamemobiliteit@enpuls.nl om een ‘log-in’ aan te vragen. Enpuls kan u tevens helpen met het opstellen van een duurzaam mobiliteitsplan voor uw gemeente, dat onderdeel gaat uitmaken van uw Omgevingsvisie.

 6. Samenwerking met de bewoners is van groot belang voor het draagvlak
  Benut initiatieven van bewoners of kom in contact met Buurkracht, een programma van Enpuls. Buurkracht brengt mensen bij elkaar om samen energie te besparen. Buurkracht is inmiddels in 260 wijken actief.

NEEM CONTACT MET ONS OP

Heeft u vragen, wenst u een nadere toelichting of zoekt u concrete ondersteuning? Neemt u dan contact op met de relatiemanager voor uw gebied:

 • Groningen, Drenthe, Overijssel:
  Jur Hofsteenge: jur.hofsteenge@enexis.nl
  +31-(0)6-21267627
 • Limburg, Oost-Brabant:
  Thijs van Dael: thijs.van.dael@enexis.nl
  +31-(0)6-52845733
 • West- en Midden-Brabant:
  Ton Schuurmans: ton.schuurmans@enexis.nl
  +31-(0)6-21245864