Terug naar overzicht

Enpuls geeft per gemeente uniek inzicht in toekomstige groei elektrisch vervoer

1 mrt. 2018

Enpuls, onderdeel van Enexis Groep, heeft de ‘EV-Prognose Atlas’ beschikbaar gesteld voor alle 156 gemeenten binnen het Enexis-verzorgingsgebied. Deze op data gebaseerde voorspelling maakt het voor gemeenten zichtbaar wat de verwachte groei van elektrisch vervoer in hun gemeente is in 2020, 2025 en 2030. Hiermee biedt Enpuls de gemeenten een tool om een toekomstbestendig openbaar laadnetwerk te plannen, waarbij rekening gehouden wordt met de juiste balans voor gebruik door bewoners, forenzen en bezoekers. Door de unieke combinatie van openbare en niet-openbare data, is het voor het eerst dat gemeenten een dergelijk inzicht krijgen.

Groeiende vraag oplaadpunten

Inmiddels rijden er ruim 120.000 elektrische voertuigen (EV’s) in Nederland en de verwachting is dat dit aantal de komende jaren fors toeneemt. Omdat al deze elektrische auto’s ook moeten kunnen opladen, is er een groeiende vraag naar (publieke) oplaadpunten. Wanneer elke aanvraag voor bijvoorbeeld een laadpaal apart behandeld wordt, is de kans aanwezig dat laadpalen op uiteindelijk ongunstige plekken geplaatst worden, waardoor er bijvoorbeeld lokaal teveel laadpalen komen, terwijl elders een tekort is. Om dergelijke situaties te voorkomen is het belangrijk om inzicht te hebben in de toekomstige te verwachten groei, zodat gemeenten de laadinfrastructuur dusdanig kan laten aanleggen dat deze toekomstbestendig is. Hierbij helpt de EV-Prognose Atlas lokale overheden. Daarnaast helpt het hen om procedures en processen met betrekking tot planvorming en realisatie te versnellen. Zo kunnen gemeenten bijvoorbeeld op basis van de prognose een verkeersbesluit nemen voor een hele wijk in plaats van per afzonderlijke aanvraag voor een laadpaal.

De EV-Prognose Atlas is opgebouwd op basis van openbare en niet-openbare data en is gebaseerd op het SparkCity model*. Hierdoor is het mogelijk om op wijkniveau per gemeente een gedetailleerde prognose te geven van de verwachte laadbehoefte voor 2020, 2025 en 2030 van bewoners, forenzen en bezoekers. Daarnaast biedt EV-Prognose Atlas inzicht in de locaties die geschikt zijn voor laadpunten op straat. Doordat deze prognoses op wijkniveau inzichtelijk gemaakt zijn, ontstaat er ook de mogelijkheid de laadbehoefte te vergelijken met de lokale netcapaciteit van de netbeheerder. Hierdoor kan er tijdig gekeken worden of de capaciteit voldoende is en of verzwaring van de capaciteit noodzakelijk is.

Plannen en keuzes maken

Henk Visser, directeur Enpuls: “Gemeenten worden steeds meer geconfronteerd met de behoefte van inwoners, bezoekers en forenzen om hun elektrische voertuig op te kunnen laden. Om hier een goed en proactief beleid op te kunnen ontwikkelen, hebben zij behoefte aan betrouwbare informatie. Met de EV-Prognose Atlas bieden wij gemeenten in het verzorgingsgebied van Enexis Groep deze informatie. Dit maakt het mogelijk vooruit te plannen en nu al keuzes te maken. Ik ben ervan overtuigd dat we hiermee de energietransitie verder kunnen versnellen.”

Bent u geïnteresseerd in de EV-Prognose Atlas voor uw gemeente en wilt u meer informatie of beschikken over uw eigen web applicatie, stuur dan een email aan duurzame-mobiliteit@enpuls.nl.

*SparkCity is ontwikkeld door de TU Eindhoven, EVConsult en Over Morgen en voorspelt de verkoop van elektrische voertuigen in Nederland.