Terug naar overzicht

Aardgasloze nieuwbouw blijft stijgen

11 okt. 2019

In het verzorgingsgebied van netbeheerder Enexis komen steeds meer aanvragen binnen voor een nieuwbouwwoning zonder aardgas. In eerste drie kwartalen van 2019 is 65% van de nieuwbouwwoningen zonder aardgas-aansluiting aangevraagd. Over heel 2018 was dat 50%.

CIJFERS PER PROVINCIE IN 2019 (Q1+Q2+Q3)

Provincie Aardgas-aansluiting Zonder aardgas-aansluiting Totaal Percentage
Drenthe 267 740 1.007 73%
Groningen 435 2.206 2.641 84%
Limburg 1.441 2.344 3.785 62%
Noord-Brabant 4.954 7.887 12.841 61%
Overijssel 1.139 1.913 3.052 63%
Eindtotaal 8.236 15.090 23.326 65%

CIJFERS PER PROVINCIE OVER HEEL 2018

Provincie Aardgas-aansluiting Zonder aardgas-aansluiting Totaal Percentage
Drenthe 868 719 1.587 45%
Groningen 694 2.377 3.071 77%
Limburg 1.924 1.692 3.616 47%
Noord-Brabant 8.015 6.677 14.692 45%
Overijssel 2.017 2.230 4.247 53%
Eindtotaal 13.518 13.695 27.213 50%

Stimuleren aardgasvrij bouwen

De Nederlandse overheid wil afstappen van het gebruik van aardgas. Daarom is per 1 juli 2018 de plicht voor netbeheerders om nieuwe huizen en kleine bedrijfspanden aan te sluiten op het aardgasnet, vervallen. Enexis Netbeheer verwelkomt deze ontwikkeling en ziet het als haar maatschappelijke taak om te helpen bij de uitfasering van aardgas en de omschakeling naar nieuwe energiebronnen.

Projectontwikkelaars en woningcorporaties die al aardgasaansluitingen voor nieuwbouwprojecten bij Enexis Netbeheer hebben aangevraagd of in opdracht hebben gegeven, bieden wij de mogelijkheid om zonder kosten van de aardgasaansluiting af te zien. Wijziging van de energievoorziening kan een verzwaring van het elektriciteitsnet betekenen en extra werkzaamheden voor ons betekenen d¡e van invloed zijn op de planning van een project. Ook bij toekomstige nieuwbouw- of renovatieprojecten bespreken wij graag in een zo vroeg mogelijk stadium de plannen. Dit kan helpen vertragingen in de planning zoveel mogelijk te beperken.

 > Bekijk de actuele cijfers