Cijfers - Aardgasloze nieuwbouw

Cijfers - Aardgasloze nieuwbouw

Steeds meer nieuwbouw aardgasvrij

In het verzorgingsgebied van Enexis Netbeheer komen steeds meer aanvragen binnen voor een nieuwbouwwoning zonder aardgas. In 2021 werden 30.641 (92%) nieuwbouwwoningen in ons verzorgingsgebied zonder aardgas-aansluiting aangevraagd. Ter vergelijking: in heel 2020 en 2019 waren dit er respectievelijk 26.265 (86%) en 19.917 (67%).

Cijfers per provincie over heel 2021

Provincie Aardgas-aansluiting Zonder aardgas-aansluiting Totaal Percentage
Drenthe 112 1.416 1.528 93%
Groningen 184 4.132 4.316 96%
Limburg 1.516 4.109 4.649 88%
Noord-Brabant 1.516 17.030 18.546 92%
Overijssel 317 3.954 4.271 93%
Eindtotaal 2669 30.641 33.310 92%

 

Cijfers per provincie over heel 2020

Provincie Aardgas-aansluiting Zonder aardgas-aansluiting Totaal Percentage
Drenthe 222 1.222 1.444 85%
Groningen 231 2.954 3.185 93%
Limburg 1.056 3.517 4.573 77%
Noord-Brabant 2.265 15.087 17.352 87%
Overijssel 486 3.485 3.971 88%
Eindtotaal 4.260 26.265 30.525 86%

 

Cijfers per provincie over heel 2019

Provincie Aardgas-aansluiting Zonder aardgas-aansluiting Totaal Percentage
Drenthe 278 988 1.266 78%
Groningen 535 2.705 3.240 83%
Limburg 1.670 3.017 4.687 64%
Noord-Brabant 5.967 10.635 16.602 66%
Overijssel 1.340 2.572 3.912 66%
Eindtotaal 9.790 19.917 29.707 67%

Cijfers per provincie over heel 2018

Provincie Aardgas-aansluiting Zonder aardgas-aansluiting Totaal Percentage
Drenthe 868 718 1.586 45%
Groningen 694 2.377 3.071 77%
Limburg 1.924 1.692 3.616 47%
Noord-Brabant 8.015 6.677 14.692 45%
Overijssel 2.017 2.230 4.247 53%
Eindtotaal 13.518 13.694 27.212 50%

Stimuleren aardgasvrij bouwen

De Nederlandse overheid wil afstappen van het gebruik van aardgas. Daarom is per 1 juli 2018 de plicht voor netbeheerders om nieuwe huizen en kleine bedrijfspanden aan te sluiten op het aardgasnet, vervallen. Enexis Netbeheer verwelkomt deze ontwikkeling en ziet het als haar maatschappelijke taak om te helpen bij de uitfasering van aardgas en de omschakeling naar nieuwe energiebronnen.

Projectontwikkelaars en woningcorporaties die al aardgasaansluitingen voor nieuwbouwprojecten bij Enexis Netbeheer hebben aangevraagd of in opdracht hebben gegeven, bieden wij de mogelijkheid om zonder kosten van de aardgasaansluiting af te zien. Wijziging van de energievoorziening kan een verzwaring van het elektriciteitsnet betekenen en extra werkzaamheden voor ons betekenen d¡e van invloed zijn op de planning van een project. Ook bij toekomstige nieuwbouw- of renovatieprojecten bespreken wij graag in een zo vroeg mogelijk stadium de plannen. Dit kan helpen vertragingen in de planning zoveel mogelijk te beperken.