Cijfers - Aardgasloze nieuwbouw

Cijfers - Aardgasloze nieuwbouw

In het verzorgingsgebied van Enexis Netbeheer komen steeds meer aanvragen binnen voor een nieuwbouwwoning zonder aardgas. In heel 2019 is 67% van de nieuwbouwwoningen in ons verzorgingsgebied zonder aardgas-aansluiting aangevraagd.
Over heel 2018 was dat 50%.

Cijfers

Cijfers per provincie over heel 2019

Provincie Aardgas-aansluiting Zonder aardgas-aansluiting Totaal Percentage
Drenthe 285 970 1.255 77%
Groningen 541 2.718 3.259 83%
Limburg 1.675 3.033 4.708 64%
Noord-Brabant 6.000 10.662 16.662 64%
Overijssel 1.341 2.584 3.925 66%
Eindtotaal 9.842 19.967 29.809 67%

CIJFERS PER PROVINCIE OVER HEEL 2018

Provincie Aardgas-aansluiting Zonder aardgas-aansluiting Totaal Percentage
Drenthe 868 719 1.587 45%
Groningen 694 2.377 3.071 77%
Limburg 1.924 1.692 3.616 47%
Noord-Brabant 8.015 6.677 14.692 45%
Overijssel 2.017 2.230 4.247 53%
Eindtotaal 13.518 13.695 27.213 50%

Stimuleren aardgasvrij bouwen

De Nederlandse overheid wil afstappen van het gebruik van aardgas. Daarom is per 1 juli 2018 de plicht voor netbeheerders om nieuwe huizen en kleine bedrijfspanden aan te sluiten op het aardgasnet, vervallen. Enexis Netbeheer verwelkomt deze ontwikkeling en ziet het als haar maatschappelijke taak om te helpen bij de uitfasering van aardgas en de omschakeling naar nieuwe energiebronnen.

Projectontwikkelaars en woningcorporaties die al aardgasaansluitingen voor nieuwbouwprojecten bij Enexis Netbeheer hebben aangevraagd of in opdracht hebben gegeven, bieden wij de mogelijkheid om zonder kosten van de aardgasaansluiting af te zien. Wijziging van de energievoorziening kan een verzwaring van het elektriciteitsnet betekenen en extra werkzaamheden voor ons betekenen d¡e van invloed zijn op de planning van een project. Ook bij toekomstige nieuwbouw- of renovatieprojecten bespreken wij graag in een zo vroeg mogelijk stadium de plannen. Dit kan helpen vertragingen in de planning zoveel mogelijk te beperken.