Versnellen energietransitie

Versnellen energietransitie

Hoe wij versnellen

De manier waarop we energie opwekken en gebruiken verandert snel. We benutten natuurlijke bronnen, zoals zon en wind. En door apparaten en voertuigen worden we afhankelijker van elektriciteit. De energievoorziening in Nederland is bezig aan een transitie. In onze netten zien we dat vraag en aanbod van energie steeds meer fluctueren. De transitie vraagt dat we ons netwerk en onze dienstverlening aanpassen om de energievoorziening betrouwbaar en betaalbaar te houden. Als Enexis Groep willen we een bijdrage leveren om de energietransitie te versnellen.

visies & standpunten

Zonder groen gas komen we er niet

Zonder groen gas komen we er niet

Om de 70 PJ groen gas uit het Klimaatakkoord te halen moet de productie met een factor 17 groeien ten opzichte van 2019. Een forse uitdaging, maar het loont deze aan te gaan. Benieuwd naar onze visie?

Lees meer Label for Lees meer
Een betaalbare energievoorziening

Een betaalbare energievoorziening

Er zijn volop duurzame initiatieven, maar deze leggen grote druk op het elektriciteitsnet in Nederland. Het risico op overbelasting van het net en zelfs uitval van stroom neemt toe. Investeren is daarom onvermijdelijk. Naast het verzwaren van onze netten zoekt Enexis Groep naar creatieve oplossingen die de energietransitie haalbaar en betaalbaar houden.

Betaalbaarheid Label for Betaalbaarheid
Aardgasvrije wijken

Aardgasvrije wijken

Ook voor Enexis Groep is het aardgasvrij maken van Nederland een grote uitdaging. Ons netwerk is nog niet klaar voor een sterke toename in het elektriciteitsgebruik. Naast het verzwaren van onze netten zoeken we naar creatieve oplossingen die de energietransitie haalbaar en betaalbaar houden.

lees meer Label for lees meer
Zet in op hybride warmtepomp

Zet in op hybride warmtepomp

Omdat de technologische ontwikkelingen elkaar in hoog tempo opvolgen, is een pragmatische oplossing meestal de verstandigste keuze. In bestaande wijken faseren we het gasnetwerk niet uit, maar maken we liever de slag naar hybride warmtepompen om de warmtevraag te verduurzamen. Zo kan het gasnet blijven liggen voor het gebruik van groen gas of waterstof gas. En reduceren we de CO2-uitstoot tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten.

lees meer Label for lees meer
Uitdagingen van de klimaatdoelstelling

Uitdagingen van de klimaatdoelstelling

Het thema van dit moment is de energietransitie. De gemeenten moeten binnen een breed scala aan kaders de juiste koers zien te varen. Een uitdaging waar wij als Enexis Groep graag bij helpen.

lees meer Label for lees meer
Inzicht in groei elektrisch vervoer

Inzicht in groei elektrisch vervoer

Gemeenten worden steeds meer geconfronteerd met de behoefte van inwoners, bezoekers en forenzen om hun elektrische voertuig op te kunnen laden. Om hier een goed en proactief beleid op te kunnen ontwikkelen, hebben zij behoefte aan betrouwbare informatie. Met de EV-Prognose Atlas bieden wij gemeenten in het verzorgingsgebied van Enexis Groep deze informatie.

lees meer Label for lees meer
De gasparadox: kunnen we zonder gas?

De gasparadox: kunnen we zonder gas?

Er zijn volop initiatieven om van aardgas af te gaan. Tegelijkertijd horen we ook geluiden over 'gas als transitiebrandstof'. Gaan we zo snel mogelijk van gas af? Of hebben we een gasnetwerk juist nog hard nodig in de energietransitie? We vroegen Michiel van Dam, DSO architect bij Enexis Groep, naar deze ‘gasparadox’.

lees meer Label for lees meer
Zonnepanelen voor iedereen: haalbaar of niet?

Zonnepanelen voor iedereen: haalbaar of niet?

De populariteit van zonnepanelen stijgt. Omdat de prijs van de panelen daalt en er nu gunstige subsidies zijn. Zo heb je de investering er relatief snel uit. Hoewel al op veel Nederlandse daken zonnepanelen liggen, is er nog ruimte voor maar liefst 145 miljoen zonnepanelen. Hoe haalbaar is dat?

Lees meer Label for Lees meer
Warmtetransitie: zet in op wat nu al kan

Warmtetransitie: zet in op wat nu al kan

Gemeenten hebben nauwelijks instrumenten om bewoners te bewegen op (stads)warmte over te gaan, staat er te lezen in het rapport ‘Handelingsperspectief van de gemeente’ van het Planbureau voor de Leefomgeving. Daarmee lijkt de energietransitie voor de gebouwde omgeving ver weg. 

lees meer Label for lees meer
Van een gasnet naar een warmtenet

Van een gasnet naar een warmtenet

Het is inmiddels wel duidelijk dat we de gaskraan niet zomaar kunnen dichtdraaien. Dat de eerste concrete stappen toch gezet worden, bewijst een flat in Breda.

Lees meer Label for Lees meer
Drijvende zonnepanelen op het net

Drijvende zonnepanelen op het net

We willen de komst van duurzame initiatieven versnellen. En ervoor zorgen dat we een aansluiting kunnen maken tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten. Dit doen we bijvoorbeeld met de pilot Zon op Water.

lees meer Label for lees meer
Een huis van nu

Een huis van nu

Veel Nederlanders willen verduurzamen en energie besparen. En daar willen wij hen graag bij helpen. We maken onze energienetten slimmer en willen consumenten inspireren om zelf ook anders om te gaan met energie. Benieuwd wat dit in de praktijk betekent?

lees meer Label for lees meer

4 scenario's

In de 21e eeuw groeit het aanbod duurzame energie. Tegelijkertijd gaan we deze energie steeds slimmer gebruiken. Wat zijn de gevolgen voor onze huidige energievoorziening? En wie geven deze transitie vorm en inhoud? Bestaande partijen, nieuwe bedrijven, de burger of juist de overheid? Enexis Groep schetst 4 scenario’s voor de toekomst met als centrale vraag: 

Hoe is onze energievoorziening in 2030 geregeld?