Terug naar overzicht

Warm én klimaatneutraal Roermond stap dichterbij

8 feb. 2019

Laatste voorbereidende fase Slim Energienet Roermond van start

Met de vandaag ondertekende Ontwikkelovereenkomst is het Slim Energienet Roermond (SER) weer een stap dichterbij gekomen. Dit net moet gaan voorzien in de warmte- en koudebehoefte voor woningen, bedrijven en instellingen in de gemeente Roermond. Tijdens deze ontwikkelfase wordt gewerkt aan een investeringsvoorstel voor een warmtenet met een omvang van 1200 tot 2200 Roermondse huishoudens. Deze fase duurt tot begin 2020. Mocht het warmtenet gerealiseerd worden, wordt 12,5% van de duurzaamheidsopgave van de gemeente Roermond ingevuld. De ontwikkelovereenkomst is ondertekend door Enpuls (onderdeel van Enexis Groep), de Provincie Limburg en de gemeente Roermond.

Haalbaarheid Slim Energienet Roermond

De gemeente Roermond wil in 2050 klimaatneutraal zijn. SER heeft als doel om zich op transparante wijze te ontwikkelen naar een efficiënt en duurzaam energiesysteem, dat zich richt op de warmtebronnen van de toekomst. In 2018 is onderzoek gedaan naar de technische haalbaarheid van het Slim Energienet Roermond waaruit is gebleken dat het energienet haalbaar is. Daarbij gaat het om de ontwikkeling van een laagtemperatuur warmtenet voor nieuwe en bestaande kantoren, bedrijfsruimten en woningen. Het energienet moet uiteindelijk een open en flexibele structuur krijgen waardoor in de toekomst meerdere aanbieders en afnemers kunnen worden gekoppeld.

Op dit moment wordt met een aantal partijen gesproken over de vervolgstappen. Hierbij gaat het om: Smurfit Kappa Roermond Papier, Wonen Zuid, Jazz City, Varo Energy, Strabag, SIF en RVO. Smurfit Kappa Roermond Papier is beoogd de warmte te leveren aan de overige partijen. RVO heeft een adviserende rol binnen het project.

Henk Visser, directeur Enpuls:
“Slim Energienet Roermond is een open samenwerking tussen het lokale bedrijfsleven, woningcorporatie, overheden en netbeheerder. Gezamenlijk laten deze partijen aantoonbaar zien een bijdrage te willen leveren aan het verduurzamen van de samenleving. Een project als SER biedt perspectief om de energietransitie echt te versnellen.”

Wethouder Rens Evers van de gemeente Roermond:
"We zullen in de toekomst steeds meer alternatieve manieren van energie moeten gaan gebruiken. Door deze inspanning van alle deelnemende partijen, kunnen we 12,5% van de duurzaamheidsopgave van de gemeente Roermond invullen. Dit is een samenwerking die energie geeft."

Eric Geurts is gedeputeerde Energie en Duurzaamheid:
"Limburg is al volop aan de slag met de energie- en klimaattransitie. Dat geldt in belangrijke mate ook voor de industrie. We zien in onze provincie dat de industrie, samen met haar partners, écht naar de toekomst kijkt en stappen wil zetten op het gebied van verduurzaming. We investeren graag in technische innovaties die daaraan een bijdrage leveren, zoals bijvoorbeeld dit warmtenet. Wat mij betreft gaan we in de toekomst industriële restwarmte volop inzetten om Limburgse huishoudens te verwarmen én onze CO2-uitstoot drastisch omlaag te brengen.“