Terug naar overzicht

Waardering Aandelen Enexis Holding N.V.

3 jul. 2017

Op verzoek van enkele aandeelhouders is in 2014 een onafhankelijke waardering van de aandelen van Enexis Holding N.V. (Enexis) uitgevoerd. Deze waardering maakt het mogelijk om binnen de bestaande kring van aandeelhouders van Enexis, onderling aandelen te kopen respectievelijk te verkopen. Ten behoeve van het waarborgen van een marktconforme waardering en vanwege de start van een nieuwe reguleringsperiode, is in 2017 opnieuw een onafhankelijk extern adviseur ingehuurd voor het afgeven van een  waarderingsopinie inzake de waarde van de aandelen Enexis holding N.V., met peildatum 1/1/2017.

Waarderingsopinie

De waarderingsopinie is  vandaag beschikbaar gesteld aan de aandeelhouders van Enexis. De geactualiseerde opinie kent een bandbreedte van de waardering voor 100% van de aandelen per 1 januari 2017 van EUR 4.157- 4.757 miljoen. Dit betreft de waarde in het economisch verkeer op basis van een stand-alone en going concern situatie. De waarde per aandeel op basis van het aantal uitstaande aandelen bedraagt EUR  27,77 - 31,78 per aandeel, met een door de adviseur afgegeven puntschatting van EUR 30,14 per aandeel. Elk jaar zal de waardering worden geactualiseerd en rond 1 juli beschikbaar komen.