Terug naar overzicht

Visie Enexis op flexibilisering

3 feb. 2017

De energietransitie zorgt nu al voor ingrijpende veranderingen in de markt. Ook als netbeheerder staan we voor een belangrijke uitdaging. Namelijk het huidige energienet klaarstomen voor de toekomst: een slim elektriciteitsnet dat rekening houdt met de verwachte groei en verandering in energievraag en -aanbod. Met deze flexibiliteit kunnen grote pieken en dalen in vraag en aanbod beter op elkaar worden afgestemd. Enexis doet hier onderzoek naar (zoals in Breda met Jouw Energie Moment) samen met andere marktpartijen.

Tijdens de conferentie Energieopslag- en distributie in Utrecht deelde onze CEO Peter Vermaat zijn visie op dit thema. Om onze energievoorziening betrouwbaar en betaalbaar te houden, moeten we in onze ogen als netbeheerder zowel flexibiliteit kunnen kopen als zelf realiseren. Als het aanbod van flexibiliteit niet aanwezig is, moet bijvoorbeeld opslag van energie middels een technische oplossing zoals een distributiebatterij mogelijk zijn. Uitsluitend voor eigen bedrijfsvoering, in het kader van de maatschappelijke verantwoordelijkheid. De ingekochte of zelf gerealiseerde flexibiliteit wordt niet doorverkocht. Deze rol past binnen de verantwoordelijkheid van de netbeheerder en de scope van de recent gepubliceerde Energieagenda (EZ).

De opgeslagen energie uit de distributiebatterij kan vervolgens weer ingezet worden op momenten dat het aanbod kleiner is dan de vraag. Alleen zo stomen we onze netten klaar voor de energievoorziening van de toekomst. Op dit moment is het door verschillende wet- en regelgeving voor ons als netbeheerder echter niet mogelijk om distributiebatterijen te plaatsen en zo problemen op het net op te lossen. Wij blijven ons inzetten om verschillende oplossingen zoals flexibiliteit in het netwerk te onderzoeken.