Terug naar overzicht

Update netcapaciteit november

17 nov. 2023

Maandelijks geven wij u een update over de transportcapaciteit van het elektriciteitsnet (hoogspannings- en middenspanningsnet) in ons verzorgingsgebied.

In deze update:

  • Nieuwe knelpunten bij Enexis
  • Nieuw CBC-contract afgesloten met zonneproject
  • Concept IP2024 is gepubliceerd

 

Nieuwe knelpunten in ons elektriciteitsnet

Sinds vandaag is er op 11 stations transportschaarste in ons elektriciteitsnet. Op 3 stations heeft dit gevolgen voor onze klanten. Daardoor verkleurt de schaarstekaart van geel naar oranje.

Provincie

Station

Verwachte uitbreiding gereed:

Schaarste bij:

Groningen

Groningen
Bornholmstraat

2029

Enexis

Overijssel

Enschede
van Heekstraat

2029

Enexis

Overijssel

Deventer
Bergweide

2028

Enexis

 

Ook op de volgende stations stellen we (dreigende)  transportschaarste vast. Omdat hier al  transportschaarste is in het net van TenneT , heeft dat nu geen gevolgen voor onze klanten.

Het gaat om knelpunten in Noord-Brabant, voor opwek in Uden en Etten-Leur en voor terugleveren in Uden, Aarle-Rixtel, Etten-Leur en Roosendaal. Daarnaast zien we dreigende knelpunten voor afname in Kropswolde (Groningen) en Haaksbergen (Overijssel).

 

Ontwikkeling wachtlijsten transportcapaciteit

Met de wachtlijstkaarten bieden wij meer inzicht in de lengte van de wachtlijsten en het aangevraagde vermogen per HS/MS-station in ons verzorgingsgebied. Bekijk hier de kaarten van GroningenDrenthe, OverijsselNoord-Brabant en Limburg.

 

Nieuw flexcontract met groot zonneproject

We hebben voor de tweede keer een capaciteitsbeperkingscontract (CBC) afgesloten. Dit keer met diervoedingsproducent E.J. Bos, die een groot zonnepark heeft in het Brabantse Vianen. Een CBC is een vorm van congestiemanagement waarmee het elektriciteitsnet efficiënter gebruikt kan worden. Op piekmomenten vragen we – in dit geval – het zonnepark om minder elektriciteit in te voeden. Als tegenprestatie betalen we een vergoeding voor deze vorm van spitsmijden. Dit leggen we van tevoren vast in een contract.

E.J. Bos gaat op zonnige dagen op ons verzoek minder elektriciteit terugleveren. Het zonnepark stelt voortaan 5,2 MW aan flexibel vermogen beschikbaar. “We zijn als diervoedingsbedrijf iedere dag druk met het omlaag brengen van onze CO2-uitstoot”, zegt Bart Uittenbogaard, manager logistiek bij E.J. Bos Diervoeding. “Dat doen we in ons reguliere productieproces, samen met onze boeren. Maar ook ons zonnepark draagt daaraan bij. Eén van de redenen om mee te werken aan dit contract is dat we zo meehelpen om zoveel mogelijk mensen toegang te kunnen geven tot het volle elektriciteitsnet.”

Het is het eerste CBC dat we afsluiten met een zonneproject. Eerder dit najaar sloten we een CBC af met een windpark in Farmsum.

 

Ons investeringsplan is gepubliceerd

Op 1 november hebben we de consultatieversie van het IP2024 gepubliceerd. In dit plan maken we duidelijk waar we de komende tien jaar aan de slag gaan voor de uitbreiding, vervanging of onderhoud van onze gas- en elektriciteitsnetten. We nodigen belanghebbenden uit om de komende maand te reageren op het plan.

“We zitten midden in een historische verbouwing", zegt Jeroen Sanders, Chief Transition Officer (CTO) bij Enexis Groep. “Dat wordt goed zichtbaar in ons nieuwe investeringsplan. We gaan alle 125 bestaande hoogspanningsstations uitbreiden en tientallen van dit type stations bijbouwen. De komende drie jaar investeren we 3 miljard euro om onze netten uit te breiden en zo'n 1,5 miljard euro in het onderhoud en beheer van de huidige infrastructuur.”

 

Interesse doorgeven

Wilt u een bijdragen aan het oplossen van het tekort aan transportcapaciteit en heeft u flexibel vermogen wat u kunt inzetten? Geef dan uw interesse aan ons door.