Terug naar overzicht

Update netcapaciteit januari

17 jan. 2024

Maandelijks geven wij u een update over de transportcapaciteit van het elektriciteitsnet (hoogspannings- en middenspanningsnet) in ons verzorgingsgebied.

In deze update:

  • Uitkomsten congestieonderzoeken
  • Update wachtlijstkaarten per station
  • Nieuwe flexcontracten

 

Uitkomsten congestieonderzoeken

Vandaag publiceren wij de uitkomsten van nieuwe congestieonderzoeken voor afname en terugleveren. Uit de onderzoeken blijkt dat er op dit moment helaas nergens extra ruimte is voor klanten met een grootzakelijke aansluiting.

Afgeronde congestieonderzoeken voor afname

Provincie Station Blok
Overijssel Rijssen 00 en 10
Overijssel Hengelo Bolderbroek 0
Overijssel Nijverdal MS00
Noord-Brabant Etten-Leur B

 

Afgeronde congestieonderzoeken voor terugleveren

Provincie Station Blok
Groningen Stadskanaal MS10 en MS30
Drenthe Gasselte Kraanlanden MS10
Noord-Brabant Helmond Zuid B
Noord-Brabant Roosendaal B
Noord-Brabant Etten-Leur B
Noord-Brabant Uden B
Noord-Brabant Aarle Rixtel A
Noord-Brabant Maarheeze A

 

Bekijk het volledige rapport per onderzoek

Verplicht congestiemanagement

In de update van december gaven we  aan dat we zijn gestart met een volgende fase voor congestiemanagement. In deze fase verplichten we grote invoeders van elektriciteit om een aanbod te doen voor congestiemanagement. Deze verplichting gaat ook gelden op de 8 stations die hierboven genoemd staan voor terugleveren.

 

Update wachtlijstkaarten per station

Wij publiceren voortaan kaarten met daarop een overzicht van de wachtlijsten per station. Op de kaarten staat niet alleen hoelang de wachtlijst op dat station is, maar ook wanneer er een uitbreiding van het elektriciteitsnet gepland staat. Ook toont het hoeveel capaciteit er dan naar verwachting bij komt. Hierbij is al rekening gehouden met de prognoses voor autonome groei en de (voorlopige) limieten van TenneT. Zie hier de kaartjes per provincie:

Nieuwe flexcontracten

Afgelopen periode hebben we een aantal nieuwe flexibele contracten afgesloten, met dank aan onze klanten, die bereid zijn om hun verbruik of invoeding aan te passen.

Uitbreiden ondanks schaarste: staalbedrijf en Enexis sluiten flexibel contract af

Enexis en Vogten Staal uit Maastricht hebben een uniek flexibel contract afgesloten. Hierin wordt afgesproken dat Vogten Staal buiten de piekmomenten in het elektriciteitsnet extra transportvermogen krijgt – ondanks de transportschaaste in Limburg. Dit contract is een concrete mijlpaal in de verdere ontwikkeling van contracten met speciale tijdsvensters. Vogten Staal stond hoog op onze wachtlijst en heeft een zeer specifiek verbruiksprofiel, waardoor het voor Enexis mogelijk was om dit traject met hen te starten.

Voor Vogten Staal is het contract van vitaal belang voor de uitbreiding van hun bedrijf. Dankzij dit contract kan er een nieuwe fabriekshal met drie nieuwe productielijnen in gebruik worden genomen. Jack Papen (directie Vogten Staal) zegt hierover: “De in 2022 aangekondigde netcongestie stelde ons voor een aanzienlijk probleem voor de ingebruikname van onze tweede fabriek. Met het afsluiten van dit flexibele contract sluiten we deze periode van onzekerheid af.”

Karin Mathijssen (directeur Grootzakelijk bij Enexis) is erg blij met dit contract. “Dit soort contracten is voor zowel onze klanten als voor Enexis nieuw. Om te kijken wat voor beide partijen werkbaar is, hebben we een uitvoerig gesproken met Vogten Staal. Wat werkt voor hen? Wat werkt voor ons? De uitkomst is dat we Vogten Staal nu met dit flexibel contract kunnen bedienen. Daarnaast hebben wij nuttige lessen geleerd over hoe zo'n flexibel contract voor de afname van elektriciteit er in de toekomst uit moet komen zien. Dit gaan we meenemen in het verder standaardiseren van de tijdvenstercontracten.”

Novar en Enexis sluiten uniek contract voor flexibele levering

De Groningse ontwikkelaar van grootschalige duurzame energie Novar sluit met netbeheerder Enexis een eerste zogenoemd Biedplicht-contract af voor haar zonnepark in Noordoost Groningen. Dit betekent dat het bedrijf verbruik of levering van energie tijdelijk aanpast als er te grote drukte (congestie) op het elektriciteitsnetwerk dreigt te ontstaan. Hier krijgt het bedrijf een financiële vergoeding voor. Het afgesloten contract is het eerste met een plicht om netwerkruimte aan te bieden op het daarvoor bedoelde handelsplatform GOPACS. Dit contract draagt bij aan het oplossen van het ruimtegebrek op het Groningse energienetwerk.

Lees hier hier uitgebreide persbericht.

Arriva en Brabant Afval Team (BAT) delen ’s nachts stroom om netcongestie te omzeilen

Arriva en het Brabants Afval Team (BAT) gaan samen met netbeheerder Enexis een experiment starten door stroomtransportcapaciteit in de nacht te verschuiven van BAT naar Arriva. Daarmee ondervangen ze de capaciteitsproblemen op het Brabantse elektriciteitsnet. BAT, onderdeel van gemeente Tilburg, heeft al 5 elektrische vuilniswagens rondrijden, maar gebruikt ‘s nachts niet alle beschikbare stroomcapaciteit. Door die overcapaciteit in de nacht aan Arriva beschikbaar te stellen, kan Arriva haar bus- en wagenpark in de gemeente Tilburg elektrificeren.

Het op deze manier delen van stroomcapaciteit is door Arriva en BAT zelf bedacht. Enexis heeft ervoor gezorgd dat Arriva ‘s nachts het transportvermogen van ‘achterbuurman’ BAT kan gebruiken om hun nieuwe elektrische bussen te laden zodat ze overdag hun reizigers emissievrij vervoeren.

Lees hier hier uitgebreide persbericht.