Terug naar overzicht

Unieke samenwerking realisatie Brabantse Energiecorridor A58

1 feb. 2018

Op de A58 tussen de knooppunten Sint-Annabosch en Galder en tussen Eindhoven en Tilburg staan steeds vaker files. Het project InnovA58 richt zich op de verbreding van deze delen van de A58. Rijkswaterstaat wil met dit project ook ruimte geven aan het opwekken van duurzame energie en heeft de gemeenten langs de A58 uitgedaagd om met een voorstel te komen. Al snel ontstond het idee naar de realisatie van ‘de Brabantse Energiecorridor’. Een herkenbaar lint in het landschap waarlangs door wind, zon en warmte een deel van de enorme energieopgave van Brabant gerealiseerd wordt.

De regio’s Hart van Brabant, Metropoolregio Eindhoven, de gemeente Breda, Enexis Groep en Rijkswaterstaat nemen op 1 februari samen het initiatief met een verkenning van de potenties en rendementen van grootschalige mogelijkheden voor duurzame energiewinning (hernieuwbare bron zoals zonne- of windenergie en warmte, die weinig milieuschade met zich meebrengen) en opslag van energie rond de A58 met uitbreiding met de A50 tot aan Son en Breugel en de A2 tot aan de aansluiting Leenderheide.

Het enthousiasme voor het idee is dusdanig groot dat dit een unieke samenwerking op leverde met als eerste resultaat dat op 1 februari in het nieuwe multifunctionele gemeentehuis van Waalre een intentieverklaring ondertekend wordt. 

De partijen doen dit, omdat het past binnen:

  1. Het programma SmartwayZ.NL, waarin de Staat zich samen met andere partijen ten doel gesteld heeft om van de A58 een slimme en duurzame weg te maken en de wegverbreding van de A58 zoveel mogelijk circulair te ontwerpen. Bij circulair ontwerpen wordt beoogd dat materialen zonder waardeverlies herbruikbaar blijven en dat energie duurzaam geproduceerd wordt (tijdens de productie, aanleg, beheer en onderhoud van de weg). In de praktijk betekent dit dat er duurzame energie op areaal van RWS langs de A58 gewonnen gaat worden.
  2. De Energieagenda van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Met deze agenda wordt een perspectief geschetst richting 2030 en 2050. Daarbij wordt onder andere opgeroepen om als overheid de regierol bij duurzame energieproductie voort te zetten en uit te breiden en om lokale energieproductie te ondersteunen. 
  3. De Energie Agenda van de provincie Noord-Brabant, de Regionale Energiestrategie Hart van Brabant, Kansenkaart Metropoolregio Eindhoven, Atelier Stad Breda, de Regionale Energiestrategie West-Brabant en het Strategisch plan Enexis Groep. Het doel van deze strategieën is dat de regio's zich gaan concentreren op die elementen in de energieopgave waar op regionale schaal het verschil gemaakt kan worden. 
  4. Om de weg ‘Fit for the Future’ en innovatief te maken, door rekening te houden met de potentie van de weg voor een regionale netwerk Duurzame Energie (transport, opslagcapaciteit). De A58 functioneert als drager van infrastructuur voor toekomstige duurzame energiewinning in de regio.
  5. Om adaptief te ontwerpen, hetgeen de mogelijkheid biedt om de weg in de toekomst verder te ontwikkelen als Energiecorridor (bijv. ruimte reservering in bermen voor transport- en opslag van duurzame energie en opslag). Hiermee blijft de  identiteit van de A58 als slimme en duurzame weg behouden. 
  6. Om via de energie transitie draagvlak voor de InnovA58 te vergroten (een mooie weg, sterk beeld, Brabantstad en imago). Samenwerking tussen partijen biedt daarbij een platform voor meerdere maatschappelijke doelen.
  7. Door samen te werken en kennis te delen, neemt de kansrijkheid toe om te investeren in verschillende onderdelen van de Energie Transitie (haalbaarheid initiatieven, bundeling vraag/aanbod, kosten effectiever, stapeling budgetten, delen van de risico's, gezamenlijke subsidiestromen aanboren, er kan meer). 

In februari worden de eerste resultaten van het haalbaarheidsonderzoek verwacht en worden de betrokken gemeenten en regio’s nader geïnformeerd. Half april wordt het concept trace besluit samengesteld waarin de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek opgenomen moeten worden.