Terug naar overzicht

Uitbreidingsinvesteringen in het energienet

7 okt. 2020

In ons Investeringsplan 2020-2030 voor onze energienetten maken wij inzichtelijk hoe we knelpunten op het elektriciteitsnet slagvaardig aanpakken en het net uitbreiden.  Wij zagen de afgelopen 2 jaar een verdubbeling van het aangesloten duurzame productievermogen aan zonne- en windenergie op onze netten. Deze groei zal de komende tijd naar verwachting verder versnellen. Ons Investeringsplan bevat de benodigde investeringen tot 2030 om de capaciteit van de netten uit te breiden.

Slim gebruik netcapaciteit en regie op uitvoering

Het oplossen van de knelpunten kost veel geld en tijd, zeker op hoogspanningsniveau. Helaas is netcongestie voor de kortere termijn een realiteit die snelle en grootschalige elektrificatie binnen een bestaand systeem met zich meebrengt. Het is daarom van belang dat we slimmer omgaan met de bestaande netcapaciteit en dat er meer regie is op de uitvoering. Daarom pleiten wij voor het concretiseren van de RES-plannen want dit helpt ons proactief te investeren op de lange termijn door rekening te houden met de verwachte groei van duurzame opwek. Want we staan voor belangrijke keuzes over de energie-infrastructuur die gepaard gaan met miljardeninvesteringen. Keuzes die we maar één keer afgewogen en vanuit een integrale blik kunnen maken.

Onzekerheden en snelle ontwikkelingen

Hoe de energievoorziening er in de toekomst uit gaat zien, is onzeker. Er is een integrale visie nodig op het energiesysteem van de toekomst om de juiste investeringsbeslissingen te nemen. “Ons Investeringsplan tot 2030 ligt dan ook niet vast, maar vormt een momentopname; de geplande investeringen worden continu aangepast aan de laatste inzichten, waaronder de informatie uit de Regionale Energie Strategieën. Daarom verschijnt er elke twee jaar een nieuwe editie van het Investeringsplan”, aldus Han Slootweg, directeur Asset Management van Enexis Netbeheer.

Visuele weergave per provincie

Bekijk hieronder de visuele weergave per provincie. Dit document vormt een samenvatting van de belangrijkste investeringen op onze hoogspanningsstations per provincie.