Terug naar overzicht

Uitbreiding Raad van Bestuur voor Enexis Groep

24 jun. 2020

De Raad van Commissarissen van Enexis Groep heeft besloten om per 1 september 2020 Rutger van der Leeuw (43) als Chief Operating Officer (COO) en Jeroen Sanders (46) als Chief Transition Officer (CTO) te benoemen. Hiermee wordt de Raad van Bestuur uitgebreid naar vier leden.

Om de klimaatdoelen te kunnen realiseren, ligt er een onverminderd grote opgave aan de operationele kant van de organisatie. De COO wordt verantwoordelijk voor alle technische en klantoperaties. Deze rol gaat ingevuld worden door Rutger van der Leeuw , die brede ervaring heeft met het volledige operationele proces bij Enexis. Voordat Rutger in 2016 Directeur Infra bij Enexis Netbeheer werd, bekleedde hij de functies van Directeur Klant & Markt en Manager Inkoop. Eerder was Rutger werkzaam in diverse managementposities bij KPN.

Jeroen Sanders zal zich als CTO gaan richten op de toekomst van het energiesysteem en alles wat er nodig is om de organisatie klaar te maken om snel op ontwikkelingen in te kunnen spelen. Jeroen is op dit moment werkzaam als Directeur ICT bij Enexis Groep, een positie die hij sinds 2017 vervult. Daarvoor was hij actief als Algemeen directeur van Endinet, Manager Duurzaam bij Fudura en in verschillende managementposities bij Edon en Essent.

Verder maakt de Raad van Commissarissen bekend dat Maarten Blacquière (CFO) zijn taken begin 2021 wil gaan overdragen. Hij wordt opgevolgd door Mariëlle Vogt (54) die begin 2021 zal toetreden tot de Raad van Bestuur van Enexis Groep. Mariëlle is nu ruim drie jaar werkzaam als Directeur Financiën bij Enexis. Daarvoor bekleedde zij de positie van Financieel directeur bij de TU Delft. Eerder werkte Mariëlle geruime tijd voor KPN in diverse financiële posities.

Maarten Blacquière: “Na 8 jaar mede leiding te hebben gegeven aan Enexis voelt dit voor mij als een natuurlijk moment om het stokje over te gaan dragen. Met een uitgebreide Raad van Bestuur die met Enexis de volgende fase van de energietransitie ingaat breekt er een nieuwe periode aan. Ik wil daarin zorgen voor continuïteit binnen de Raad van Bestuur en tevens de ruimte geven aan een nieuw team. Ik ben er trots op dat ons directieteam een kweekvijver voor talent is gebleken met drie directeuren die de stap maken naar een positie in de Raad van Bestuur.” Het is nog niet bekend wat de volgende functie van Maarten zal zijn.

Ook Piet Moerland, voorzitter van de Raad Commissarissen, is verheugd dat het gelukt is om op deze drie posities in de Raad van Bestuur mensen uit eigen gelederen te benoemen: ”Met dit versterkte leiderschapsteam maken we de organisatie klaar voor de transformatie die nodig is en borgen we continuïteit binnen de organisatie. We zijn Maarten zeer erkentelijk voor zijn belangrijke bijdrage. Samen met Peter Vermaat heeft hij het bedrijf op bevlogen wijze geleid en een nieuwe richting gegeven. De operationele activiteiten zijn met bijna 50% gegroeid ten opzichte van 2015 en het veiligheidsbewustzijn is fors verbeterd. Enexis heeft een solide financieel fundament, wat noodzakelijk is om de broodnodige toekomstige investeringen in het energienet te kunnen financieren. Wij wensen Maarten alle goeds voor de toekomst en waarderen het zeer dat er de komende maanden ruim gelegenheid is om een goede overdracht te borgen.”

Met ingang van 1 september 2020 bestaat de Raad van Bestuur van Enexis Groep uit vier leden: een CEO (Evert den Boer), een CFO (Maarten Blacquière), een COO (Rutger van der Leeuw) en een CTO (Jeroen Sanders).

De Ondernemingsraad en de Aandeelhouderscommissie hebben beiden een positief advies gegeven over de voorgenomen aanstelling van Rutger, Jeroen en Mariëlle (van links naar rechts op bovenstaande afbeelding).