Terug naar overzicht

TenneT start landelijk onderzoek naar flexibel vermogen

17 nov. 2022

Op meerdere plekken in Nederland grens van netcapaciteit in zicht

De landelijke netbeheerder TenneT gaat onderzoeken of het mogelijk is om meer capaciteit op het bestaande hoogspanningsnet te creëren door het net op drukke momenten te ontlasten. Hiervoor wordt samen met de regionale netbeheerders en verschillende brancheorganisaties een nationale marktconsultatie opgestart. Het onderzoek moet meer inzicht geven in waar met flexibiliteit extra ruimte kan worden gevonden in het bestaande net. Concrete aanleiding is dat TenneT ziet dat op meerdere plekken in Nederland de grenzen van de capaciteit van het hoogspanningsnet worden bereikt. 

De energiecrisis zorgt voor een steeds groeiende vraag naar elektrificatie. Ook groeit het aantal zonne- en windparken onverminderd hard door. Bij TenneT ligt op dit moment in totaal voor meer dan veertig gigawatt aan potentiële nieuwe aanvragen voor een aansluiting op het net. Dat is vergelijkbaar met vijftig keer het vermogen van de stad Amsterdam, en op een normale dag voldoende om Nederland vier keer van elektriciteit te voorzien. Op steeds meer plekken nadert het hoogspanningsnet dan ook de maximale belasting.  

Onderzoek naar invoering ‘spitsmijden’ voor efficiënter netgebruik 

TenneT gaat daarom in samenwerking met Enexis Netbeheer en de andere regionale netbeheerders onderzoeken of het mogelijk is om het net te ontlasten op momenten dat de vraag naar netcapaciteit groter is dan de beschikbare capaciteit. In een landelijke marktconsultatie wordt onderzocht welke klanten tegen een vergoeding het net willen ontlasten met dit zogeheten congestiemanagement. Op deze manier kunnen de netbeheerders meer vaart maken wanneer er daadwerkelijk congestiemanagement nodig is. Door de vraag naar netcapaciteit beter in de tijd te spreiden werd eerder al extra ruimte gevonden in Noord-Brabant en Limburg. 

Impact op Enexis-gebied in Drenthe en Overijssel 

De netcapaciteit van TenneT loopt ook in het verzorgingsgebied van Enexis tegen de grenzen aan. Dat heeft vooral impact in Drenthe en een klein deel van Overijssel. Op deze plekken komt de maximale capaciteit voor afname van elektriciteit in zicht en daarom start TenneT hier met een onderzoek naar congestiemanagement. Een belangrijke oorzaak hiervan is dat steeds meer bedrijven hun energievoorziening willen elektrificeren, bijvoorbeeld met een e-boiler. Deze snelle groei leidt tot een knelpunt in het netwerk van TenneT in Zeijerveen/Assen, het verbindingsstation tussen het regionale hoogspanningsnet en de landelijke elektriciteitssnelweg. TenneT en Enexis werken hard aan de uitbreiding van dit station, die in 2025/2026 gereed zal zijn. Voor kleinverbruikers heeft de dreigende congestie geen gevolgen. Hiervoor blijft voldoende transportcapaciteit beschikbaar. Dit geldt ook voor de woningbouwplannen die bij Enexis bekend zijn.  

Voor de grootschalige invoeding van elektriciteit waren er in Groningen, Drenthe en Overijssel al langer capaciteitsproblemen. Ook daar start TenneT nu een onderzoek naar congestiemanagement voor de gehele regio. Kijk voor de huidige congestiegebieden op onze site.   

Gevolgen voor onze klanten 

Enexis gaat met (nieuwe) grootzakelijke klanten die een aanvraag indienen in overleg om te kijken hoe we ervoor zorgen dat er zo min mogelijk vertraging optreedt in hun projecten. Op verzoek van de klant blijft het mogelijk om een aansluiting aan te vragen. Deze geeft echter geen garantie op transportcapaciteit. Dit betekent dat wij aansluiting alvast realiseren, maar de klant kan er pas gebruik van maken als er transportcapaciteit beschikbaar komt (door congestiemanagement of een netuitbreiding). Zodra er in een bepaalde regio capaciteit vrijkomt, wordt dit als eerste aangeboden aan bedrijven die al over een geschikte aansluiting beschikken. Hierdoor zal de klant zijn aansluiting uiteindelijk eerder in gebruik kunnen nemen.  

Netcapaciteit in middenspanningsnet 

Naast het hoogspanningsnet van TenneT raakt ook het middenspanningsnet van Enexis steeds voller. Dit leidt tot een gebrek aan netcapaciteit voor de afname van elektriciteit in Eindhoven-West, Hapert en Meppel. Om die reden starten we daar met onderzoeken naar congestiemanagement – in aanvulling op de onderzoeken van TenneT. Ook op een aantal andere stations zien we dat de grenzen van de maximale capaciteit bijna bereikt is, maar daar verandert vooralsnog niets voor onze klanten. Voor de invoeding van elektriciteit geldt dat er sprake is van een gebrek aan netcapaciteit op onze stations in Weiwerd, Veenoord, Hapert, Haps, Maarheeze en Kelpen.  

Medewerking klanten essentieel voor succesvol congestiemanagement 

Enexis werkt hard aan uitbreidingen op alle stations om de netcapaciteit structureel te vergroten. De realiteit is helaas dat dit meerjarige projecten zijn. In de tussentijd kan congestiemanagement mogelijkheden bieden om meer klanten aan te kunnen sluiten op het bestaande elektriciteitsnet. De nieuwe Netcode, die op 25 november ingaat, biedt handvatten om dit te realiseren. Congestiemanagement is alleen mogelijk als grootzakelijke klanten bereid zijn om hieraan actief mee te werken. Enexis Netbeheer roept klanten daarom op om zich via deze website aan te melden als flexibel vermogen willen inzetten om de schaarse ruimte op het elektriciteitsnet voor nieuwe en bestaande partijen te vergroten.