Terug naar overzicht

TenneT en Enexis Netbeheer bouwen tiende hoogspanningsstation in Eemshaven

30 jan. 2019

Hoogspanningsnetbeheerder TenneT en Enexis Netbeheer zijn begonnen met het versterken van het elektriciteitsnet in Eemshaven voor transport van duurzame energie. Op vrijdag 8 februari geeft de Groningse gedeputeerde Nienke Homan het startsein voor de bouw van een compleet nieuw 110 kV/20kV hoogspanningsstation Eemshaven Midden. Dit hoogspanningsstation wordt met een 7 kilometer lange ondergrondse kabelverbinding verbonden met het (bestaande) hoogspanningsstation Eemshaven-Robbenplaat voor aansluiting op het regionale en landelijke elektriciteitsnet.

Het nieuwe hoogspanningsstation is noodzakelijk voor het transport van duurzame stroom op en rond de Eemshaven. De komende jaren komen er steeds meer windmolens in het gebied, waarmee de behoefte aan transportcapaciteit sterk toeneemt.

Energiehaven

In Groningen Seaports (de havens van Eemshaven en Delfzijl) staat al 8.000 Megawatt aan productievermogen voor elektriciteit of wordt er aan land gebracht via het Gemini-windpark, de NorNed-kabel (tussen Nederland en Noorwegen) en vanaf 2019 de COBRA-kabel tussen Nederland en Denemarken.

De Eemshaven heeft de grootste concentratie van hoogspanningsstations in Nederland. Met het in 2019 in gebruik te nemen converterstation voor de onderzeese COBRA-kabel- is Eemshaven Midden er het tiende hoogspanningsstation van TenneT. TenneT en Enexis Netbeheer bouwen aan de toekomst van een betrouwbare elektriciteitsinfrastructuur in Groningen. De plannen voor een nieuwe stroomsnelweg (380 kV-verbinding) die Eemshaven verbindt met hoogspanningsstation Vierverlaten nabij Groningen zijn vergevorderd. Deze verbinding komt in de plaats van de huidige 220 kV-verbinding. Het is de bedoeling dat de 380 kV verbinding in 2022 in bedrijf is.

Hoogspanningsstation Eemshaven-Midden

De eerste grondwerkzaamheden voor het 110 kV hoogspanningsstation zijn eind 2018 al begonnen. Vanaf 8 februari wordt de vloer van het station gestort waarna het terrein verder ingericht kan worden en installaties kunnen worden geplaatst. Een ondergrondse 110 kV-kabelverbinding van 2 circuits over 7 km lengte in de berm van de Kwelderweg verbindt het station met het bestaande 110/220 kV-hoogspanningsstation Robbenplaat. De capaciteit van dit hoogspanningsstation wordt uitgebreid voor de plaatsing van twee nieuwe 110/220 kV-transformatoren en het realiseren van twee nieuwe transformatorvelden. Omexom is als onderaannemer van TenneT actief om het nieuwe 110 kV-hoogspanningsstation te bouwen.

Starthandeling

Op 8 februari zal Nienke Homan, de gedeputeerde Energie en energietransitie van de provincie Groningen, het eerste stuk vloer van het nieuwe hoogspanningsstation storten. Zij doet dit samen met TenneT-manager Mark de Zwaan, Omexom-directeur Michael Hoogendoorn en Han Slootweg van Enexis Netbeheer.