Terug naar overzicht

Tarnoc, CityBarge en i.Leco winnen Enpuls Challenge 2020

17 jun. 2020

De drie winnende concepten van de Enpuls Challenge 2020 zijn bekend. De winnaars zijn: Tarnoc, een volledig elektrische, enorm efficiënte verwarmingsketel die uitstekend toepasbaar is in bestaande woningen. CityBarge, een uitgekiend stadstransportsysteem met moderne elektrische vrachtscheepjes die aloude kanalen en grachten benutten. En i.Leco, slimme software waarmee buurten en bewoners zoveel mogelijk hun zelf opgewekte energie kunnen gebruiken.

De Enpuls Challenge werd dit jaar voor de derde keer georganiseerd. De winnende concepten zijn vernieuwende oplossingen voor verduurzaming van bestaande woningen en goederenvervoer, en de energietransitie op lokaal niveau.

De teams achter deze concepten krijgen negen maanden begeleiding door experts bij Enpuls (onderdeel van Enexis Groep) en een ontwikkelbudget van €50.000. Hun namen zijn gisteren tijdens een livestream bekend gemaakt. De livestream is hier terug te kijken.

Winnaar 1: Tarnoc

De turbineketel van Tarnoc won in maart ook De Warmtewissel, een prijsvraag van acht Brabantse woningcorporaties. De all electric ketel kon wel eens hét antwoord zijn om mensen te verleiden sneller hun huis te verduurzamen. "Bij veel bestaande bouw is dit moeilijk zonder grote ingrepen", zegt jurylid Alexander Savelkoul van Enpuls. Een team uit Delft werkt hard aan de ontwikkeling. De Tarnoc maakt geen gebruik van aardgas. De turbineketel is enorm efficiënt en vervangt heel simpel de oude cv-ketel. Extra apparaten naast de ketel of aan de buitengevel – zoals bij verschillende types warmtepompen - zijn niet nodig. De turbineketel levert water met hoge temperatuur, voor je verwarming, keukenkraan en badkamer. Je kunt bestaande radiatoren en thermostaten gewoon blijven gebruiken. Een van de uitdagingen is nog wel het grote elektrische vermogen dat nodig is. Savelkoul: "Enpuls kan goed helpen om het concept niet alleen technisch verder te ontwikkelen, maar om hierbij ook vanuit klanten te denken. Zodat het echt een bruikbaar product wordt. Daarmee gaan we graag samen aan de slag."

Winnaar 2: i.Leco

i.Leco, de tweede winnaar van de Enpuls Challenge, heeft een concept ontwikkeld om vraag en aanbod van lokaal opgewekte zonnestroom beter op elkaar af te stemmen. De i.Leco-software maakt lokale opwek en verbruik van stroom inzichtelijk en zorgt er met een soort marktplaats voor dat energieverbruikers hun stroom kunnen kopen bij lokale opwekkers. Savelkoul: "Dat past heel mooi in onze visie over lokale opwek en hoe je mensen meekrijgt in de energietransitie." Buurtinitiatieven kunnen met dit Belgische concept bijvoorbeeld echt aantonen dat ze maximaal zelfvoorzienend zijn en kunnen besparen op stroomgebruik. "Dit kan aanstekelijk werken, zodat meer buren enthousiast worden en meedoen."

Winnaar 3: CityBarge

De elektrische vrachtboten van CityBarge gaan via grachten en ander stadswater bedrijven bevoorraden. Dat is tenminste het idee achter dit prijswinnende concept uit Delft. Savelkoul: "Stadswater is nu vaak voorbehouden voor pleziervaart, maar het is natuurlijk ook prima infrastructuur voor deze duurzame manier van bevoorraden, vanuit een centraal gelegen hub. Als je zo vrachtauto’s en bestelbusjes die op diesel rijden uit de stad kunt krijgen, is dat mooi. Denk aan bevoorrading van winkels en horeca, maar ook afvalinzameling en aanvoer van bouwmaterialen. In sommige plaatsen wordt water al wel benut op deze manier, maar niet zo integraal en duurzaam. Dit idee kan internationaal weleens enorme impact krijgen. Het concept zit nog in de ontwikkelfase, maar is voor ons heel interessant. Het sluit perfect aan op onze visie op elektrificering van vrachtvervoer."

Over de Enpuls Challenge

De energietransitie is een uitdaging die vraagt om veel creativiteit en toewijding. Enpuls werkt samen met andere partijen om kansrijke energieconcepten op een hoger niveau te brengen, tot een product of dienst rijp is voor de markt. Met de Enpuls Challenge komen innovatieve ideeën in beeld: de wedstrijd daagt professionals, start-ups, scale-ups, gevestigde bedrijven, studenten en kennisinstituten uit om met verfrissende ideeën voor versnelling van de energietransitie te komen. Deze keer waren er vier categorieën: mobiliteit, gebouwde omgeving, efficiënte energiesystemen en de duurzame wereld.

De jury selecteerde vorige maand acht concepten uit liefst veertig inzendingen. In voorgaande jaren was er een dag waarin deze geselecteerden hun inzending mochten pitchen in Lab.073, waar Enpuls gevestigd is. Maar in coronatijd kon dit niet doorgaan. "Nu ging alles via videobellen. Ook de jury kon niet fysiek bijeenkomen. De Enpuls Challenge heeft er niet onder geleden, de oogst is ondanks corona zelfs groter dan vorig jaar. Daarmee zijn we erg tevreden", zegt jurylid Alexander Savelkoul van Enpuls. "Het niveau van de inzendingen was erg hoog. Er zaten sterke ideeën bij en over de breedte zijn het sterke teams die aan de concepten werken."

Over Enpuls

Enpuls is een jonge, onafhankelijke organisatie van visionairs, businessdenkers en conceptontwikkelaars die de energietransitie helpen versnellen. Enpuls is opgericht in 2016 en onderdeel van Enexis Groep. In totaal telt de organisatie ruim 40 professionals werkzaam vanuit LAB.073 in ’s-Hertogenbosch. Door te pionieren en te innoveren draagt Enpuls bij aan de stapsgewijze realisatie van een CO2-vrije samenleving. Dat vraagt om een brede blik op duurzaamheid. We zien onszelf als actieve aanjager, oprechte verbinder en betrokken gesprekspartner voor de markt, overheid, netbeheerders en woningcorporaties. Focus ligt op de thema’s duurzame gebiedsontwikkeling, het efficiënte energiesysteem en mobiliteit. Samen met relevante kennispartners geeft de organisatie richting aan het energiedebat met goed onderbouwde visies en onderzoeken. Met die kennis en ervaring ontwikkelt Enpuls schaalbare concepten die overgedragen worden aan marktpartijen en overheden. Ons parool voor de energietransitie is: iedereen kan meedoen en iedereen gaat meedoen.