Terug naar overzicht

Succesvolle pilot ‘Jouw Energie Moment’ krijgt vervolg

15 mrt. 2016

Eerste pilot met thuisaccu om decentraal opgewekte en opgeslagen energie te verdelen en te verrekenen over verschillende huishoudens​

In het laatste kwartaal van 2016 gaat het vervolg van de pilot ‘Jouw Energie Moment’ van start. Hiervoor hebben de partners Enexis, Fudura, Senfal, Shifft, Technolution en TNO gisteren een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. De belangrijkste doelstelling van de pilot is het - in een realistische omgeving - ontwikkelen van een nieuw transparant verrekeningssysteem op basis van dynamische tarieven. Hierbij wordt onderzoek gedaan naar een voor alle betrokkenen rendabel businessmodel voor flexibiliteitsdiensten, zoals slimme apparatuur en een elektrische auto. Onderdeel van de pilot is het opslaan van energie met behulp van een ‘thuisaccu’ achter de meter. Het is de eerste keer dat partijen gezamenlijk gaan onderzoeken hoe in een bepaald gebied decentraal opgewekte en opgeslagen energie kan worden gebruikt, verdeeld en verrekend over de verschillende huishoudens.

Een duurzaam, betrouwbaar en betaalbare energievoorziening wordt steeds belangrijker. Door de opkomst van decentrale (duurzame) energieopwekking, warmtepompen en elektrisch vervoer, ontstaat er een verandering in vraag en aanbod van energie. Dit heeft invloed op de capaciteit van het elektriciteitsnet. Enexis ziet het inzetten van flexibiliteit in de woningen als een oplossing om deze veranderingen op te kunnen vangen. Dat consumenten bereid - en in staat zijn - om hun energiegedrag te veranderen en hun stroomverbruik te verschuiven naar gunstige momenten op de dag, bleek uit de eerste pilot van ‘Jouw Energie Moment​’.

De eerste pilot beperkte zich tot een variabel elektriciteitstarief in combinatie met slimme apparaten om energiegedrag te stimuleren. Dit vervolg, ‘Jouw Energie Moment 2.0’ (JEM 2.0), onderzoekt de commerciële haalbaarheid van dynamische tarieven. Daarnaast wordt gekeken naar de mogelijkheden om de wisselende vraag naar en aanbod van energie op elkaar af te stemmen, zodat de beschikbare netcapaciteit optimaal benut wordt. JEM 2.0 vindt in ieder geval plaats in de wijken Meulenspie en EasyStreet in Breda. Deze wijken deden ook in de eerste pilot mee. Een aantal van deze, inmiddels ervaren consumenten, krijgen voor JEM 2.0 een eigen ‘thuisaccu’ geïnstalleerd. Hierdoor kan ongebruikte zelfopgewekte energie worden opgeslagen of gebruikt worden door de omgeving. Naast deze groep wordt de pilot verder uitgebreid met huishoudens die nog niet eerder aan deze pilot hebben meegedaan.

SLIM ENERGIENET

De pilot ‘Jouw Energie Moment’ vormt een onderdeel van het pilotprogramma van Enexis om, met het oog op de energietransitie, de weg te helpen effenen voor een succesvolle verduurzaming. De uitkomsten zijn van belang voor een slimme ontwikkeling van het elektriciteitsnet. Slim betekent dat het net de verwachte toekomstige groei en verandering in energievraag en -aanbod op kan vangen met slimme innovaties, zonder het net te hoeven verzwaren.