Terug naar overzicht

Sterke verkleining van aansluiting zonneparken mogelijk met peakshaving

16 dec. 2020

Pilot bewijst potentie van opslag duurzame elektriciteit

Door pieken in de opwek van zonne-energie op te slaan in een batterij, kan de netaansluiting van een zonnepark met minstens veertig procent verkleind worden. Andersom is het ook mogelijk om meer zonnepanelen op dezelfde aansluiting aan te sluiten – hetgeen leidt tot een veel efficiënter netgebruik. Dat blijkt uit een pilot met dit zogeheten peakshaving, uitgevoerd door Enpuls – onderdeel van Enexis Groep.

In grote delen van Nederland is sprake van transportschaarste: de vraag naar transportcapaciteit op het elektriciteitsnet is dan groter dan de beschikbare netcapaciteit. De oorzaak ligt vaak bij het grote aantal zonneparken dat aangesloten wil worden. Enpuls heeft met een nieuw praktijkonderzoek gekeken in welke mate peakshaving een oplossing kan zijn voor deze schaarste. Bij peakshaving worden pieken in de opwek van duurzame elektriciteit niet teruggeleverd aan het net, maar opgeslagen in een batterij. Het doel van het project was om praktijkervaring op te doen met dit concept en te onderzoeken welke factoren belangrijk zijn bij het vinden van een haalbaar verdienmodel voor peakshaving.

Resultaten

De pilot vond plaatst op Zonnepark Altweerterheide in Limburg, eigendom van coöperatie WeertEnergie, en duurde van 1 april tot 1 september.  Bij dit zonnepark stond al een batterij van 600kWh, die normaal gesproken ten behoeve van landelijk netbeheerder TenneT ingezet wordt om de frequentie van het net te stabiliseren (zogeheten frequency containment reserve, of FCR). Het zonnepark heeft een vermogen van circa 1.400 kW. Dankzij de opslag in de batterij, kon de aansluiting van het zonnepark met succes verkleind worden tot 900 kW. Op basis van de projectdata is te verwachten dat een aansluiting van 700 kW, ofwel 50 procent van het vermogen van het zonnepark, zonder probleem haalbaar is. Andersom is het ook mogelijk om 67 procent meer zonnepanelen te installeren op de bestaande aansluiting. In potentie kan peakshaving dus zorgen voor een veel efficiënter netgebruik. Er passen zo meer zonnepanelen in het bestaande net en zonneprojecten hoeven daardoor minder vaak te wachten op netuitbreidingen.

Andere SDE-subsidie noodzakelijk

De resultaten van de pilot tonen het enorme potentieel van peakshaving. Maar de inzet van batterijen in het elektriciteitsnet blijft nu vaak beperkt tot FCR. Terwijl het energiesysteem van de toekomst energieopslag en andere vormen van flexibiliteit wel hard nodig heeft. Het is dan ook belangrijk dat er verdienmodellen ontstaan voor de toepassing van peakshaving. Enpuls pleit daarom voor een SDE-subsidie voor uitgestelde levering of een andere prikkel die ontwikkelaars van zonneparken stimuleert om hun aansluiting op het elektriciteitsnet te verkleinen, of die het efficiënt gebruik van het net aanmoedigen.

Het eindrapport van de pilot is beschikbaar via deze link.