Terug naar overzicht

Stap voorwaarts in verduurzaming Warmteregio Amer

18 jan. 2018

Vandaag vierden onder andere de provincie Noord-Brabant, de gemeentes Breda, Tilburg, Drimmelen en Oosterhout, Ennatuurlijk en Enexis Groep een mooie stap voorwaarts in het verduurzamen van warmteregio Amer. Samen met tien andere partijen als woningbouwcorporaties en bewonersvertegenwoordigers tekenden zij de samenwerkingsovereenkomst: de warmte van het Amerwarmtenet wordt nóg duurzamer. Dat werd gevierd met een bijzonder programma voor genodigden, onder wie klanten van het warmtenet.

Unieke grootschalige samenwerking

Deze grootschalige samenwerking voor de verduurzaming van een regio is uniek in Nederland. Het afgelopen jaar werd door de partijen een werkplan opgesteld dat is gekoppeld aan de samenwerkingsovereenkomst. In dit werkplan zijn vier doelen bepaald:

  1. Een duurzamer alternatief voor de warmte van de Amerkolencentrale
  2. Ontwikkelen van duurzame, lokale warmtebronnen die ook warmte kunnen leveren aan het Amerwarmtenet
  3. Het bestaande warmtenet verbeteren 
  4. Ontwikkelen van modellen om gebruikers van warmte te betrekken

Aan de doelen zijn op hun beurt weer concrete acties zijn gekoppeld. Op 18 januari werden de laatste ontwikkelingen gepresenteerd.

Biomassa in plaats van steenkolen

Het Amerwarmtenet werd al gevoed met warmte die vrijkomt bij de elektriciteitsproductie op de Amercentrale. De omgeving, onder andere de wijken Haagse Beemden, Hoge Vucht (Breda) en Reeshof (Tilburg), gebruikt deze restwarmte dus al nuttig. Vanaf nu wordt de restwarmte die Ennatuurlijk gebruikt voor de verwarming en warm kraanwater van 40.000 woningen en 550 bedrijven steeds duurzamer. Energiebedrijf RWE vervangt namelijk vanaf begin 2018 50% van de kolen door duurzame biomassa. In 2019 moet de Amer op 80% biomassa draaien. Dat bespaart ruim 50% CO2 ten opzichte van individuele cv-ketels op aardgas.

Eerste groot, open warmtenet van Nederland

Daarnaast biedt het contract tussen RWE en Ennatuurlijk ruimte om lokale, duurzame bronnen aan te sluiten op het warmtenet. Het  Amerwarmtenet is daarmee het eerste groot, open warmtenet van Nederland. Dit biedt ondernemers in de regio de mogelijkheid om hun restwarmte te benutten en onderdeel uit te maken van de energietransitie. Daarnaast biedt het kansen voor onderzoek naar andere duurzame bronnen, zoals geothermie. Er is een zogenoemd rulebook ontwikkeld met regels om warmte te mogen leveren aan het net. Verduurzaming staat daarbij centraal. Ook de betaalbaarheid van de warmte speelt een belangrijke rol.  

Klanten in de hoofdrol

Tijdens de bijeenkomst werden klanten en andere genodigden bijgepraat over de laatste ontwikkelingen van de verduurzaming van het Amerwarmtenet. Er was een duurzame-energiemarkt met stands van de verschillende betrokken gemeentes, Ennatuurlijk en Enexis Groep. Ook konden bezoekers er terecht voor onder meer een demonstratie van manieren om nog lekkerder te koken op inductie, de ins en outs van lagetemperatuurradiatoren en een duurzaamheidsspel. Ter plekke kon gekozen worden uit een van de vier dieptesessies die ingingen op een interessant onderwerp voor warmteregio Amer. Tot slot konden genodigden een rondleiding krijgen achter de schermen van het Rat Verlegh Stadion (NAC-stadion), waar de bijeenkomst georganiseerd werd. De officiële ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst vond ’s ochtends plaats, met aansluitend een paneldiscussie onder leiding van cabaretière Nina de la Croix.

Over Warmteregio Amer

Via het Amerwarmtenet levert Ennatuurlijk duurzamere warmte aan 40.000 particuliere en 550 zakelijke klanten. In september 2015 heeft Ennatuurlijk de samenwerking opgezocht met belanghebbenden in warmteregio Amer. Begin 2016 is er een onafhankelijke programmaregisseur aangesteld met als doel om de verschillende belangen in kaart te brengen en vervolgens samen met alle betrokken partijen de route uit te stippelen naar een duurzaam en toekomstvast Amerwarmtenet. In totaal zijn er 17 partijen betrokken bij deze samenwerking. Op 18 januari werd ook de nieuwe programmaregisseur bekend gemaakt. Marc van der Steen droeg het stokje over aan Job van den Berg.