Terug naar overzicht

Slim energienet houdt Roermond warm én klimaatneutraal

16 nov. 2017

Roermond wil in 2050 klimaatneutraal zijn. Lokale en regionale stakeholders onderzoeken daarvoor de haalbaarheid van het ontwikkelen van een slim energienet in de gebouwde omgeving. Dit net moet gaan voorzien in de warmte- en koudebehoefte voor woningen, bedrijven en instellingen in de gemeente Roermond. Doordat alle betrokken partijen* vandaag de intentieverklaring ondertekend hebben, is er in een vroegtijdig stadium draagvlak gecreëerd voor het realiseren van dit energienet tussen zowel de aanbieder van lage temperatuur restwarmte en de potentiële afnemers. Het haalbaarheidsonderzoek wordt op 1 maart 2018 afgerond.

Slim Energienet Roermond (SER) maakt gebruik van de restwarmte van Smurfit Kappa Roermond Papier, producent van papier voor de golfkartonindustrie. Hiermee kan zo’n 4,5 miljoen kilogram CO2 per jaar worden bespaard. Dat staat gelijk aan de CO2-uitstoot die vrijkomt bij het gasverbruik van ongeveer 1500 huishouders per jaar. Door deze besparing wordt 12,5% van de duurzaamheidsopgave van de gemeente Roermond ingevuld en levert SER een bijdrage aan het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Uiteindelijk moet dit energienet een open en flexibele structuur krijgen waardoor in de toekomst meerdere aanbieders en afnemers kunnen worden gekoppeld. 

Daan Prevoo, gedeputeerde Energie en Duurzaamheid provincie Limburg: “Ons klimaat verandert snel en het wordt tijd dat we met z’n allen dat tempo eens gaan bijbenen. Samen met de Limburgse samenleving wil ik daarom verantwoordelijkheid oppakken om voor een 100% duurzaam Limburg te gaan. De intentie om in Roermond dit energienet te gaan realiseren is een schoolvoorbeeld van nieuw en innovatief denken over energie en hergebruik van rest- of afvalstoffen. Ik hoop en verwacht dat dit voorbeeld tot veel meer van zulke creatieve initiatieven zal leiden.”

Raja Fick, wethouder Roermond: ‘Dit slimme energienet is een mooi voorbeeld hoe overheid en de markt de handen ineenslaan om gezamenlijk concrete stappen te zetten voor een verdere verduurzaming van onze gemeente en het bereiken van de doelstellingen in onze duurzaamheidsvisie.’

Henk Visser, directeur Enpuls: “Dit initiatief laat zien dat veel partijen een bijdrage willen leveren aan het verduurzamen van de samenleving. Door nu samen met de provincie Limburg en de gemeente Roermond te investeren in dit onderzoek kan er zeer reëel getoetst worden of dit energienet haalbaar is. Daarmee kunnen we als publieke partijen een bijdrage leveren om de energietransitie te versnellen.”


Jo Cox, directeur Smurfit Kappa Roermond Papier: ‘Smurfit Kappa wil met haar deelname een impuls geven aan de transitie naar een duurzame, schone en betaalbare energievoorziening en de realisatie van de Europese CO2 emissiereductiedoelstellingen van 2030 en 2050.’

*Betrokken partijen bij de intentieovereenkomst: gemeente Roermond, Provincie Limburg, Smurfit Kappa Roermond Papier, Enpuls, Jazz City, S.I.F. Netherlands, Stichting Wonen Zuid, Strabag, Varo Energy Tank Storage en Zuyd Hogeschool