Terug naar overzicht

Samenwerking in Deventer voor fossielvrij, betaalbaar wonen

14 mrt. 2018

Nederland moet de komende jaren overschakelen van aardgas en andere fossiele brandstoffen naar duurzaam opgewekte energie. In Deventer slaan woningverhuurders, gemeente, provincie en Enexis Netbeheer de handen ineen om de sociale woningvoorraad te verduurzamen. In Deventer is één op de 3 woningen een sociale huurwoning (14.000 sociale huurwoningen).

Corporaties kunnen woningen goed isoleren en zuinig maken. Voor schaalvergroting is samenwerking met een leverancier van duurzame energie nodig of een opweksysteem voor duurzame energie voor de hele buurt. Door de aanpak te combineren met sociale wijkprogramma’s en groot onderhoud van de openbare ruimte van de gemeente, kun je efficiënter werken en meer mogelijk maken.

Aan de slag

De partijen beginnen bij de buurten waar de meeste winst te halen is; waar woningen nog niet goed geïsoleerd zijn en er al plannen liggen. Er is al een lijst met 7 concrete projecten waarvan de onderzoeksfase is gestart. Hierbij zitten onder meer Rembrandtkade, Zandweerd Zuid en Ludgeruskwartier.

Samenwerkingpartners

Woningcorporaties Ieder1, Rentree en De Marken, Stichting Eigen Bouw, Enexis Netbeheer, de provincie Overijssel en de gemeente Deventer hebben op 14 maart een uitvoeringsagenda vastgesteld. Hierin staan de projecten waarmee wordt begonnen en de manier van samenwerken.

Quotes

Wethouder Frits Rorink van de gemeente Deventer: “Er is al veel ervaring met het duurzaam maken van nieuwe en bestaande woningen. De grote uitdaging voor de komende jaren is het opschalen naar hele wijken. Daar komt veel bij kijken. Een goede samenwerking is een voorwaarde en daarom is deze uitvoeringsagenda zo van belang.” Collega-wethouder Jan Jaap Kolkman vult aan: “De verduurzaming kan een verbetering zijn voor de hele wijk. Wat mij betreft gaat het ook om sociale duurzaamheid. Als mensen zich eigenaar voelen van de duurzaamheidsmaatregelen, kunnen we echt de stap maken naar een fossielvrije toekomst.”

Gedeputeerde Annemieke Traag (Energie, Milieu, Europa) van de provincie Overijssel: “Om ook in de toekomst een schone en aantrekkelijke leefomgeving te bieden aan de inwoners van Overijssel, stappen we over op nieuwe energie. Eén van de belangrijkste uitdagingen uit ons programma Nieuwe Energie Overijssel is het verduurzamen van bestaande huizen. Hier wordt 30 procent van de totale energie verbruikt. We moeten samenwerken om de bestaande woningen kwalitatief beter te maken. Het gaat om een complexe operatie, omdat we het op wijkniveau gaan aanpakken. Met dit project leren we belangrijke lessen die we in andere wijken in Overijssel kunnen toepassen.”

Jan Peters van Enexis Netbeheer: “De overstap naar duurzame energiebronnen heeft ook impact op ons energienet. Er zal meer integraal naar gas, elektriciteit en warmte worden gekeken. Door samen met andere partijen de regie te pakken garanderen we een betrouwbaar, veilig en betaalbaar energienet.”

Liesbeth van Asten, namens corporaties: “Mooie uitdaging waar we als corporaties voor staan. Het lijkt onmogelijk… Tot het gedaan is!”