Terug naar overzicht

Samenwerking essentieel voor succesvolle en voordelige flexibiliteit

3 dec. 2020

Onderzoek naar het toepassen van ‘flex’ bij midden- en kleinbedrijf

Het midden- en kleinbedrijf kan met behulp van flexibiliteit een bijdrage leveren aan de energietransitie en tegelijkertijd geld verdienen. Dat blijkt uit het vijfjarig project ‘BZO Community-flex’ dat is uitgevoerd door een consortium van projectpartners op Bedrijventerrein Zuidoost in Groningen. Flexibiliteit is de mogelijkheid om vraag en aanbod van energie op basis van een externe prikkel te balanceren. Samenwerking bleek in dit experiment één van de benodigde factoren tot succesvolle flexibiliteit.

Met de introductie van duurzame opwek van elektriciteit met zon en wind lopen consumptie en productie vrijwel nooit meer gelijk op. Hierdoor is op enig moment te veel of te weinig elektriciteit beschikbaar. De onbalans zorgt voor extra inzet van fossiele centrales of juist afschakeling van duurzame productie. Als processen of apparaten, bijvoorbeeld de airconditioning, flexibel en gestuurd aan- en uitgezet kunnen worden (ook wel flex genoemd), kan de onbalans op het elektriciteitsnetwerk (gedeeltelijk) worden opgevangen. Doordat flex onbalans opvangt, heeft dit een financiële waarde.

Onderzoek

Naar het ontsluiten van flex in industrie en bij huishoudens is in de afgelopen tien tot twintig jaar veel onderzoek gedaan. Dit project deed theoretische en praktisch onderzoek naar het toepassen van flex bij het MKB-segment op bestaande (stedelijke) bedrijventerreinen. Onder andere door het energieverbuik van bedrijfsprocessen te sturen en door duurzaam opgewekte energie op te slaan in accu’s op het moment dat er een groot aanbod is. Bedrijven kunnen dit vervolgens verkopen op het moment dat de energievraag hoog is. Het experiment bood inzicht in het flexpotentieel van het MKB. Bovendien is uit het doorrekenen van drie virtuele scenario’s van flexbronnen gebleken dat de meest interessante variant voor klein- en grootverbruikers verschilt.

Enexis Netbeheer heeft tijdens dit project de technische expertise geleverd voor het toepassen van flexibiliteit in het netwerk. Dankzij eerdere pilots met de toepassing van flex was er al veel kennis en data beschikbaar.

Voordeel van flex

Met dit project wil het consortium de positieve resultaten van flexibiliteit aantonen, namelijk een betere afstemming van vraag en aanbod in elektriciteit. Daarmee levert flexibiliteit ook een financieel voordeel op voor verschillende ketenpartijen. Binnen het onderzoek is gefocust op het collectief en onderling beschikbaar stellen van aanwezige flexibiliteit in diverse processen en apparaten bij MBK in hetzelfde geografische gebied met behulp van slimme technologie.

Het project is mede mogelijk gemaakt door bijdrages vanuit de projectpartners, Gemeente Groningen, Het Fonds en de Topsector Energie.

De samenvatting van het proces en de resultaten van het project ‘BZO Community-flex’ lees je in onderstaande pdf. 

BZO Community Flex in 2.5 minuten