Terug naar overzicht

Samenwerking en innovatieve oplossingen noodzakelijk voor efficiënt gebruik elektriciteitsnet

28 jul. 2022

In de eerste helft van dit jaar is Nederland meer en sneller dan verwacht gebruik gaan maken van elektriciteit. Door de oorlog in Oekraïne en de stijgende energieprijzen, is de verduurzaming in een verdere stroomversnelling gekomen. De laatste maanden kwam er in Noord-Brabant en Limburg voor ruim 800 megawatt aan nieuwe verzoeken binnen. Dit is vergelijkbaar met vier keer het totale vermogen van het elektriciteitsnet in ’s-Hertogenbosch. Door de grote vraag zit het hoogspanningsnet van TenneT in deze provincies vol. Ook de netten van Enexis Netbeheer naderen op steeds meer plekken hun maximale capaciteit. We zetten daarom alles op alles om zo snel mogelijk uit te breiden, maar er is nog veel meer nodig. Samenwerking en innovatieve oplossingen zijn de komende jaren noodzakelijk voor een efficiënt gebruik van het bestaande net, schrijft netwerkbedrijf Enexis Groep in haar halfjaarbericht.

Enexis Netbeheer blijft volop investeren in het uitbreiden van de capaciteit van haar netwerk en bouwt jaarlijks minimaal 1 gigawatt netcapaciteit bij om de structurele toename van vraag en aanbod van energie mogelijk te maken, zoals duurzame opwek, elektrificatie en elektrisch vervoer. Dit betekent dat de netbeheerder de capaciteit van het elektriciteitsnetwerk jaarlijks met zo’n 10 procent uitbreidt. In het eerste halfjaar van 2022 heeft Enexis Netbeheer € 462 miljoen uitgegeven aan het elektriciteitsnet. Er is in deze periode maar liefst 879 megawatt (MW) aan duurzaam opgewekte energie op land aangesloten, waarmee ruim 240.000 huishoudens van stroom kunnen worden voorzien.

HET ENERGIESYSTEEM VAN DE TOEKOMST

De voorlopige stop voor (nieuwe) grootverbruikers in Noord-Brabant en Limburg heeft grote impact voor grootzakelijke klanten van Enexis Netbeheer in deze provincies. Nieuwe bedrijven met een grote elektriciteitsvraag kunnen voorlopig geen aansluiting met transportcapaciteit krijgen. Dat geldt ook voor bestaande zakelijke klanten die fors willen uitbreiden of met nieuwe duurzame initiatieven energie willen terug leveren.

Naast dat Enexis Netbeheer onverminderd doorgaat met het uitbreiden van het elektriciteitsnet, kijkt de netbeheerder samen met haar klanten naar innovatieve oplossingen om het bestaande net zo efficiënt mogelijk in te zetten. Zo doet de netbeheerder onderzoek naar congestiemanagement en kijkt het bedrijf naar de inzet van tijdgebonden contracten met klanten, waarmee het mogelijk wordt om de beschikbare capaciteit van het elektriciteitsnet ook buiten de piekmomenten optimaal te benutten. Daarnaast blijft Enexis Netbeheer aansturen op systeemefficiënte oplossingen, zoals cablepooling, waarbij meerdere installaties, bijvoorbeeld een zonnepark en windturbines, op één aansluiting worden aangesloten. Alles is erop gericht dat de energievoorziening veilig en betrouwbaar blijft, dat klanten tijdig aangesloten worden en het energiesysteem van de toekomst gerealiseerd wordt.

Om ook op lange termijn alle netuitbreidingen te kunnen blijven financieren, is het belangrijk dat we als netwerkbedrijf voldoende eigen vermogen houden. We zijn dan ook blij dat de minister voor Klimaat en Energie en de minister voor Financiën hebben aangegeven dat het Rijk voornemens is een kapitaalstorting te doen en als Staat deel te nemen in de netwerkbedrijven. De voorwaarden moeten nog besproken worden.

De in april vastgestelde strategie helpt Enexis om alle focus te zetten op de realisatie van de energietransitie en zoveel mogelijk klanten aan te sluiten. In lijn met de nieuwe strategie is begin mei een verkoopovereenkomst getekend voor dochteronderneming Fudura. Voordat de verkoop aan kopers DIF Capital Partners en PGGM daadwerkelijk kan plaatsvinden, moet de Europese Commissie haar goedkeuring verlenen. Naar verwachting doet de Europese Commissie begin augustus uitspraak.

SAMENWERKEN AAN GEZAMENLIJKE UITDAGINGEN

Jeroen Sanders, CTO en lid Raad van Bestuur Enexis Groep: “Samenwerking is het sleutelwoord bij de uitdagingen waar we voor staan. De ambities zijn hoog, terwijl de capaciteit op het elektriciteitsnet, de materialen en het aantal technische mensen schaars zijn. De uitdagingen van de energietransitie zijn een maatschappelijk vraagstuk waar we gezamenlijk een oplossing voor moeten vinden. Dat betekent een goede samenwerking tussen de collega-netbeheerders, lokale overheden, het Rijk en onze klanten. Alleen dan kunnen we verder versnellen en zijn er in tijden van schaarste toch nog mogelijkheden te creëren. We moeten dit met elkaar doen.”

Lees hier het halfjaarbericht.