Terug naar overzicht

Revolutionair systeem voorspelt tijd en plaats van stroomstoringen

16 dec. 2015

Twee beheerders van elektriciteitsnetten, Liander en Enexis, gaan ‘Smart Cable Guard’ installeren. Smart Cable Guard is een revolutionair systeem dat stroomstoringen kan voorspellen. Beide bedrijven maken dat vandaag bekend. Zij kunnen hiermee storingen voorkomen door een sluimerend defect in een ondergrondse kabel te lokaliseren en vroegtijdig te repareren. Het systeem is bedacht en ontwikkeld door DNV GL (voorheen KEMA), Locamation, Liander en Enexis. Smart Cable Guard maakt mogelijk om het aantal stroomstoringen met 25 procent terug te dringen.

UITVOERIG GETEST

Het afgelopen jaar is het systeem uitvoerig getest op ondergrondse kabels. Daar waar het systeem werd beproefd, werden diverse sluimerende defecten op tijd ontdekt en zo konden stroomstoringen worden voorkomen. Op kabelverbindingen waar Smart Cable Guard is toegepast, kwamen daardoor aanzienlijk minder stroomstoringen voor. Het systeem blijkt daarmee zo succesvol dat Liander en Enexis besloten hebben het systeem verder in hun netten te gaan toepassen.
Afhankelijkheid van elektriciteit neemt toe

Het Nederlandse elektriciteitsnet behoort met een uitvalduur (de tijd dat een klant gemiddeld per jaar geen stroom heeft) van minder dan 20 minuten tot de meest betrouwbare stoomvoorzieningen in de wereld. De maatschappij wordt tegelijk steeds afhankelijker van elektriciteit. Daarom is het van belang om de betrouwbaarheid te handhaven en waar mogelijk nog verder te verbeteren. Smart Cable Guard is een belangrijk middel om de overlast door stroomstoringen voor onze klanten verder te verkleinen.
Lang zoeken naar defect niet nodig

Ongeveer de helft van alle stroomstoringen in Nederland wordt veroorzaakt door kortsluitingen in ondergrondse kabelverbindingen. Doet zo’n kortsluiting zich voor, dan hebben daar gemiddeld ongeveer 1.000 klanten meer dan een uur hinder van. De gevoelige en revolutionaire meettechniek van Smart Cable Guard kan op een kabel minuscule verstoringen meten en daardoor voorspellen of er binnen enkele weken een kortsluiting gaat ontstaan. Het systeem geeft dan tijdig een waarschuwing, zodat de kabelverbinding kan worden gerepareerd, voordat de stroomstoring daadwerkelijk optreedt. De klant merkt daar niets van, dit kan zonder stroomonderbreking. Als er toch een storing is, dan is lang zoeken naar de foutplaats niet nodig: het systeem geeft tot op enkele meters nauwkeurig aan waar het defecte onderdeel zit.

 

​​> Bekijk de animatie over Smart Cable Guard​