Terug naar overzicht

Regionale energie pilot in West-Brabant

6 okt. 2017

Met het klimaatverdrag van Parijs in 2015 zijn er duidelijke afspraken gemaakt om verdere opwarming van de aarde tegen te gaan. Op nationaal niveau vraagt de energietransitie om een heldere visie en consistent beleid dat momenteel wordt uitgewerkt.

Regionale aanpak

Maar niet alles is op nationaal niveau te realiseren. Er is naast een landelijke aanpak ook een heldere visie en uitwerking op regionaal niveau nodig. Daarom heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten begin 2017 de pilot ‘Ons2050’ in West-Brabant geïnitieerd om tot een lokale energiestrategie te komen. In de pilot ligt de nadruk op de vraag: Welke mogelijkheden kunnen we in de regio aanpakken zonder tussenkomst van de landelijke politiek?

Regiegroep

Een regiegroep, bestaande uit bewoners, ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden, heeft samen een jaar lang intensief samengewerkt aan het ontwerp van de strategie. Vanuit Enexis Groep is Kees van Daalen actief binnen deze regiegroep. Hij is onder andere betrokken bij het thema hoge en lage temperatuur. Een van de adviezen in het ontwerp is bijvoorbeeld dat de grote hoeveelheid beschikbare restwarmte in Moerdijk verbonden zou kunnen worden met de gebouwde omgeving en de glastuinbouw.

Dit advies en nog veel meer is verwerkt in het ontwerp voor de Regionale Energiestrategie West-Brabant. Het eerste concept is klaar en online beschikbaar.

Het doel is om in oktober 2017 een definitieve strategie te maken en verder te verankeren in het gemeentelijk beleid van de betrokken gemeenten.