Terug naar overzicht

Recoy, Ecovat en Groenewijkstroom winnen Flex Challenge

16 mei 2018

Expert op het gebied van energieflexibiliteit Recoy, bouwer van thermische opslagvaten EcoVat en het virtuele stroomnet van Groenewijkstroom zijn de winnaars van de eerste editie van de Flex Challenge. Deze drie partijen zijn uit meer dan 50 inzendingen geselecteerd door een panel van experts uit de energiesector en gaan nu de samenwerking aan met Enpuls om hun concepten te ontwikkelen tot marktrijpe toepassingen. Tijdens de Flex Challenge worden marktpartijen uitgedaagd om flexibiliteitsvraagstukken van de energietransitie aan te gaan. Dit jaar was er een drietal uitdagingen geformuleerd; de Solar Challenge, de E-driving Challenge en de Energy Gap Challenge. De Flex Challenge duurde van 1 februari tot 1 mei 2018.

Winnaar E-driving Challenge: Recoy

Recoy ontwikkelt een smart charging oplossing, waarmee de energieflexibiliteit van stekkerauto’s ingezet kan worden om eigen verbruik van elektriciteit uit zonnepanelen te vergroten en onbalans in het elektriciteitsnet te voorkomen. Recoy neemt het slim laden principe naar een volgend niveau door onder andere het accuraat voorspellen van zonne-energieproductie en marktprijzen voor elektriciteit. Door middel van dit concept dragen zij bij aan de uitdaging van de E-driving Challenge, waarbij centraal staat hoe elektrisch vervoer een bijdrage kan leveren aan het energiesysteem van de toekomst.

Winnaar Energy Gap Challenge: Ecovat

Het concept van Ecovat bestaat uit een thermisch opslagvat, met distributienetwerk en een softwarematig besturingssysteem. Dit Ecovat is het eerste product dat gedurende lange perioden warmte op hoge temperaturen kan opslaan, met een zeer beperkt energieverlies. Ecovat levert hiermee een bijdrage aan de Energy Gap Challenge. De Energy Gap Challenge richt zich op de uitdaging om met volledig duurzame energiebronnen te allen tijde aan de energievraag te kunnen voldoen. Ecovat gebruikt duurzame energiebronnen (zon en wind) op het moment dat deze overvloedig produceren en slaat de energie op om te voldoen aan de warmtevraag van woonwijken.

Winnaar Solar Challenge: Groenewijkstroom

Groenewijkstroom is een product waarmee huishoudens zonder zonnepanelen de stroom van de buren met zonnepanelen gebruiken. Bovendien wordt de lokaal opgewekte groene stroom verrekend met andere lokale producten, diensten en onderlinge hulp in de wijk. Met een app krijgen huishoudens (live) inzicht in hoeveel zonne-energie er in de straat aan het elektriciteitsnet wordt terug geleverd en ze verdienen Energie-Punten wanneer ze stroom gebruiken op deze momenten van overschotten in de straat. Groenewijkstroom biedt een oplossing voor de Solar Challenge, waarin de uitdaging van het inpassen van zonne-energie in de energievoorziening centraal staat.

Het creëren van een flexibel energiesysteem vormt een uitdaging voor de gehele energiemarkt. Enpuls neemt hierin, samen met partners, graag het voortouw. Door ondersteuning te bieden aan de beste concepten hoopt het bedrijf de komende jaren grote stappen te kunnen zetten in de energietransitie. Bij ondersteuning valt te denken aan onder andere toegang tot expertise, data en testlocaties, financiële ondersteuning en het vinden van de juiste partners. De drie partijen verkennen met Enpuls in de komende periode ieder hun eigen pad richting marktrijpe toepassing van hun winnende concept.

Op 28 juni organiseert Enpuls, in samenwerking met Flexiblepower Alliance Network en TKI Urban Energy, het evenement FlexForward. Hier presenteren de drie winnaars hun concepten en is er de gelegenheid om nader kennis te maken met de winnende flexibiliteitsconcepten.